Žáci

Počet tříd:                                            7 tříd zš praktická

                                                             1 třída mš speciální

                                                             1 třída přípravný stupeň zš speciální

                                                             4 tříd zš speciální

  2 třídy rehabilitační zš speciální

  1 třída pš jednoletá

  2 třídy při NsP

                                                             5 oddělení ŠD

                                                             1 oddělení ŠK při ZŠS