ZŠP aktuality 2015-16

0. ročník: Na jaře - udržitelnost projektu CNMPV

0. ročník: Na jaře - udržitelnost projektu CNMPV
V rámci udržitelnosti projektu CNMPV proběhla na jaře v 0. ročníku spousta akcí. Děti nejdříve zahnaly zimu Morenou, kterou vyrobily a hodily do Bečvy. Potom následovalo otevírání jara zlatým klíčem, vyráběly sluníčka, motýly, tulipány. Také nacvičily taneček Sluníčko, připravily program...

Exkurze na hrad Bouzov

Exkurze na hrad Bouzov
Dne 17.6.2016 se žáci 3. – 7. ročníku vypravili na hrad Bouzov. Cesta jim rychle utíkala a tak byli brzy na místě. V amfiteátru v podhradí se zúčastnili programu Rytíři a lapkové, ve kterém si nejprve prohlédli Trojského koně naprosto zblízka a hlavně také zevnitř, sami si zastříleli na...

"Požární ochrana očima dětí"

"Požární ochrana očima dětí"
V pondělí 20. 6. 2016 jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení výtvarné soutěže v sále Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. Na téma "Požární ochrana očima dětí" kreslili a malovali žáci celé školy s velkým zájmem a nasazením. Do soutěže jsme poslali 25 nejlepších prací. V...

Škola na Turkmenské oslavila padesátileté výročí od založení

Škola na Turkmenské oslavila padesátileté výročí od založení
V letošním roce si naše škola připomíná padesátileté výročí od svého založení celou řadou akcí. Vydala svůj kalendář, uspořádala dvě velké výstavy výtvarných a rukodělných prací, učitelé s žáky speciální školy nacvičili úspěšnou divadelní hru Louskáček a na závěr školního roku a...

„Kouzlo tance“

„Kouzlo tance“
Akademie naší školy se kvapem blíží a žáci naší školy docvičují  svá vystoupení, která na této akci předvedou. Abychom se inspirovali a motivovali do další práce, navštívili jsme 9.6. v kulturním domě koncert tanečního oboru LŠU „Kouzlo tance“. Vybraní žáci druhého stupně a žáci 4. třídy...

Den dětí

Den dětí
Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Remax, která nám sponzorsky zapůjčila ke Dni dětí skákací hrad. Dopoledne na něm řádili žáci speciální školy, odpoledne pak děti ze školní družiny. 

Sportovní hry mládeže 2016

Sportovní hry mládeže 2016
Pořadatelem letošního okresního finále sportovních her mládeže byla opět základní škola mateřská škola a praktická škola Vsetín Jako tradičně byl místem konání lehkoatletický stadion v Horní Lidči. Her se zúčastnila družstva chlapců a dívek z okresu Vsetín ZŠ MŠ a PŠ Vsetín, PŠ Horní...

Dotyky přírody ve škole – Život stromů

Dotyky přírody ve škole – Život stromů
V pátek 6. května 2016 se žáci 1. stupně zúčastnili exkurze do Lešné u Valašského Meziříčí, kde absolvovali výukový program „Život stromů“. Počasí nám přálo, bylo nádherně slunečno. Paní průvodkyně nás před zámkem mile přivítala a poté žáci prostřednictvím různých skládaček, kartiček,...

Srdce s láskou darované - vyhodnocení

Srdce s láskou darované - vyhodnocení
Srdce s láskou darované – tak se jmenuje celostátní výtvarná a literární soutěž, kterou vyhlašuje pražská firma AGE a ANTECOM. Již loni se žáci naší školy zúčastnili 1. ročníku. Letos tomu nebylo jinak. Na podzim se pustili do výroby srdíček z nejrůznějších materiálů a za pomocí...

Vystoupení žáků v Karolince ke Dni matek

Vystoupení žáků v Karolince ke Dni matek
Žáci ZŠ praktické zajeli tentokrát za seniory až do Karolinky, kde předvedli ve Valašském národním divadle pásmo ke Dni matek. Žáci hráli, recitovali, zpívali a tančili a nakonec přítomným předali připravené dárečky. Z usměvavých pohledů babiček a dědečků se dalo poznat, že jim děti udělaly...