ZŠP aktuality 2012-13

Požární ochrana očima dětí

Požární ochrana očima dětí
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Vsetíně, vyhlásilo výtvarnou soutěž na velmi závažné téma, jako je ochrana lidí, přírody a majetku proti ničivému živlu – ohni. Záslužná práce hasičů profesionálních i dobrovolných je nedílnou součástí integrovaného systému ochrany obyvatelstva. Výtvarná...

Exkurze s environmentální tematikou – Muzeum regionu Valašsko – Lešná u Valašského Meziříčí – Toulky zámeckým parkem

Exkurze s environmentální tematikou – Muzeum regionu Valašsko – Lešná u Valašského Meziříčí – Toulky zámeckým parkem
Ve středu 12. 6. 2013 se uskutečnila exkurze s environmentální tematikou pro 0. třídu a 1. stupeň naší školy do Lešné u Valašského Meziříčí s názvem Toulky zámeckým parkem. Exkurze se zúčastnilo celkem 32 dětí. Už ráno bylo jasné, že nás čeká krásné počasí a do autobusu jsme všichni nastupovali s...

Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy
Dne 13. 6. 2013 žáci ZŠ a MŠ Turkmenská, Vsetín, navštívili hlavní město České republiky. Pedagogové školy připravili pro vybrané žáky praktické a speciální školy bohatý program, který byl realizován z grantového projektu ESF „ Krok správným směrem“. První zastávkou v Praze pro žáky 4. – 6. třídy a...

Westernové městečko

Westernové městečko
Dne 30. 5. 2013 se žáci ze školní družiny a školního klubu ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská zúčastnili výletu do westernového městečka na Ranč v Kostelanech. Tato společná akce byla uskutečněna v rámci udržitelnosti projektu EUOPVK „Odpoledne ve škole“, díky kterému se děti mohly zúčastnit pěkného...

Terénní výukové programy s brannými prvky

Terénní výukové programy s brannými prvky
Ve dnech 21. a 23. 5. 2013 proběhly na Hájence v Semetíně terénní výukové programy s brannými prvky postupně pro 2., a poté i pro 1. stupeň ZŠ praktické. Pro naši školu je zorganizovali odborně připravení instruktoři z Alceda Vsetín. V úterý 21. 5. se aktivity zúčastnilo celkem...

Auto mých snů

Auto mých snů
Agentura Sirius ve spolupráci se Základní školou Vsetín – Sychrov uspořádala v rámci XIX. Valašského autosalonu 2013 výtvarnou soutěž pro žáky s názvem „Auto mých snů“. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci 1., 2. a 3. třídy, kteří navštěvují výtvarný kroužek z projektu „Krok správným směrem“....

Žijeme v době plastové…

Žijeme v době plastové…
V úterý 7. 5. 2013 připravila naše škola z grantového projektu ESF „ Krok správným směrem“ pro žáky 6. – 9. ročníku exkurzi do výrobního závodu Fatra, a.s. Napajedla. Komentovaná prohlídka vedená samotným personálním ředitelem RSDr. Leošem Klofáčem nám představila především výrobu nafukovacích...

Přehlídka zájmové umělecké činnosti ZŠ praktických a ZŠ speciálních

30.4.2013 ve Valašských Kloboukách proběhl již XIV. ročník přehlídky zájmové umělecké činnosti ZŠ praktických a ZŠ speciálních ve škole Smolina. Své dovednosti účinkující předvedli v tanečních, pěveckých a literárně-dramatických číslech. Do školy Smolina přijeli žáci ze Zlínských škol a to ze...

Jak jsme pekli s pejskem a kočičkou

Jak jsme pekli s pejskem a kočičkou
Žáci 1. až 4. třídy ZŠ praktická a žáci ZŠ speciální měli ve dnech 24. a 25. 4. možnost zhlédnout na Zámku Vsetín lektorský program "Pejsek a kočička v kuchyni", který byl určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Program měl dvě části. První část bylo loutkové představení s pejskem a kočičkou, do kterého byly...

sportovně relaxační aktivita – zábavní park Galaxie

sportovně relaxační aktivita – zábavní park Galaxie
Ve čtvrtek 18. 4. 2013 se žáci ze školní družiny ZŠ praktické, ZŠ speciální a školního klubu zúčastnili výletu do zábavního parku Galaxie ve Zlíně. Tato společná akce byla uskutečněna v rámci projektu „Krok správným směrem“, díky kterému se děti opravdu vydováděly a prožily mnoho zajímavých...