ZŠP aktuality 2013-14

Vystoupení na kulturní akci „Vsetín v roce české hudby“

Vystoupení na kulturní akci „Vsetín v roce české hudby“
I když se blíží konec školního roku, žáci naši školy nezahálejí a mají spoustu různých aktivit. V úterý 24. června se zúčastnili kulturní akce „Vsetín v roce české hudby“. Předvedli se ve třech číslech. Děvčata z tanečního kroužku zatančila romský tanec, žáci 1. až 4. ročníku ukázali, jak umějí...

0. Ročník – Branné cvičení – „Cesta za pokladem“

0. Ročník – Branné cvičení – „Cesta za pokladem“
Dne 24.6. 2014 se uskutečnilo branné cvičení nazvané „Cesta za pokladem“. Děti se proměnily v malé „indiány“, kteří si museli nejdříve zhotovit indiánské čelenky a vybarvit diplomy. Malí indiáni při své cestě za pokladem plnili různé úkoly – míčové, závodivé hry, kroužili obručemi, překonávali...

0. Ročník – Udržitelnost projektu CNMPV „Planeta země“

0. Ročník – Udržitelnost projektu CNMPV „Planeta země“
V rámci udržitelnosti projektu CNMPV jsme spolu s asistentem pedagoga Tomášem Kandračem připravili projektovou hodinu pod názvem „ Planeta Země“. Navštívili jsme školní knihovnu a zde jsme pracovali s tímto tématem na interaktivní tabuli. Na mapě světa jsme si ukázali, jak naše země vypadá,...

U Půlčínských skal…

U Půlčínských skal…
V úterý 24. 6. 2014 proběhlo cvičení v přírodě spojené s poznáváním zajímavých míst v okolí Vsetína. Aktivity se zúčastnilo celkem 19 žáků 5. – 9. ročníku ZŠ praktické. Po vyhlášení požárního poplachu a společném nástupu celé školy se žáci přemístili autobusem do nedaleké obce Půlčín. Odtud...

V Gibon parku

V Gibon parku
V úterý 17. 6. 2014 navštívilo 8 žáků 6. – 9. ročníku lanové centrum v Gibon parku v Rožnově p. Radhoštěm. Aktivitu jsme poprvé absolvovali v minulém školním roce a všichni vybraní žáci se na ni velmi těšili. Chlapci absolvovali v rámci vybraného balíčku několik aktivit, ve kterých prokazovali...

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy
Ve čtvrtek 12.6. jsme jeli na výlet do Prahy. V autobuse jsme celou cestu prospali. Jak jsme se vzbudili, tak jsme už byli v Praze. Přijeli jsme, šli jsme do Národního divadla, kde se nám moc líbilo. Z divadla jsme šli na loď, sedli jsme si do té lodi a přivítal nás kapitán. Každý mohl dostat...

V hlubinách Země…

V hlubinách Země…
V úterý 9. 6. 2014 se žáci 3. a 4. třídy ZŠ praktické zúčastnili exkurze s environmentálním zaměřením do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Prohlídka jeskyní v příjemném chladnu byla vítanou změnou oproti tropickým vedrům, které zavládly venku. Žáci se dozvěděli něco o...

Projektový týden „OVOCE DO ŠKOL“

Projektový týden „OVOCE DO ŠKOL“
Na začátku června od 2.6. do 6.6. 2014 proběhl na prvním stupni školy praktické projektový týden „OVOCE DO ŠKOL“. Význam ovoce pro zdraví člověka, důležitost zdravé svačiny a seznamování s různými druhy ovoce se promítlo do všech výukových předmětů. O ovoci si žáci povídali, poznávali, četli, psali...

Cesta mořem odpadu

Cesta mořem odpadu
V úterý 27. 5. 2014 se žáci 1. stupně ZŠ praktické zúčastnili exkurze s environmentálním zaměřením do Ekolandu ve Starém Městě, kde byl pro ně připraven výukový program Cesta mořem odpadu. Po přivítání pracovnicí Ekolandu žáci absolvovali jízdu vláčkem po celém areálu, což je vlastně sběrna odpadu...

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (PVE)

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (PVE)
V úterý 27. 5. 2014 se žáci 2. stupně ZŠ praktické zúčastnili exkurze s environmentálním zaměřením do přečerpávací vodní elektrárny ve Starém Městě. Po příjezdu do Koutů nad Desnou stačili chlapci ještě absolvovat jízdu na lanové klouzačce, poté si nás vyzvedl průvodce a v jeho doprovodu jsme...