ZŠP aktuality 2016-17

Návštěva hasičské zbrojnice

Návštěva hasičské zbrojnice
V úterý 13. června navštívili žáci školní družiny v našem městě hasičskou zbrojnici. Hasiči děti velmi ochotně seznámili s areálem hasičského sboru. Děti si mohly prohlédnout hasičské vozy, jejich vybavení a blíže poznat techniku, která pomáhá nejen při hašení požárů, ale například i...

0. ročník - Udržitelnost projektu CNMPV

0. ročník - Udržitelnost projektu CNMPV
I ve druhé polovině školního roku probíhala v 0. ročníku udržitelnost projektu CNMPV. Činnosti byly zaměřeny na mentoring a práva dětí. Aktivity probíhaly v průběhu celého pololetí a byly velmi různorodé. V zimním období jsme naplánovali karneval a téma "Já Koblížek, Koblížek". Dále následoval...

Den dětí

Den dětí
Den  dětí oslavily naše děti z družinky hned dvakrát a to 1. června díky firmě Remax, která nám zapůjčila skákací hrad a 9.6.kdy paní vychovatelky s pomocí asistentek a žáků sedmých tříd připravily pro děti den plný soutěží .  Děti sportovaly, soutěžily  a malovaly křídami...

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Ve středu 7. 6. 2017 naposledy v letošním školním roce navštívili dětskou knihovnu žáci 1. třídy. Celkem těchto návštěv bylo čtyři.  Účastnili se jich žáci 1. a 2. třídy. Paní knihovnice měla pro žáky vždy připravený zajímavý a poutavý program. Žáci se seznámili s klasickými i...

5. květen 2017 – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU

5. květen 2017 – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU
Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život – umývej si ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Podle Světové...

Příběhy světla

Příběhy světla
Nadace Masarykova gymnázia za podpory Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy, VOŠ zdravotnické Vsetín vyhlásila výtvarnou soutěž pořádanou v rámci VIII. ročníku Literárního jara ve Vsetíně 2017 pod záštitou básníka Jiřího Dědečka, předsedy Českého centra PEN klubu, a hejtmana Zlínského...

Zvířata našich lesů – Muzeum regionu Valašska – Lešná u Valašského Meziříčí

Zvířata našich lesů – Muzeum regionu Valašska – Lešná u Valašského Meziříčí
Dne 18. 5. 2017 21 žáků 1. stupně ZŠ praktické absolvovalo exkurzi do Muzea regionu Valašska v Lešné u Valašského Meziříčí, kde absolvovali vzdělávací program Zvířata našich lesů. Po příjezdu do krásného zámku v Lešné se nás ujala paní lektorka v mysliveckém kloboučku a zavedla...

Ve Valašské dědině – Rožnov p. Radhoštěm

Ve Valašské dědině – Rožnov p. Radhoštěm
Dne 10. 5. 2017 20 žáků ZŠ praktické absolvovalo exkurzi do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, část Valašská dědina. Na exkurzi jsme se připravili již ve škole, věděli jsme, co nás čeká, ale sluncem zalité, útulné stavby nás mile překvapily. Hned u vchodu se nás...

XVI. ročník Přehlídky zájmové umělecké činnosti ZŠ praktických a ZŠ speciálních

XVI. ročník Přehlídky zájmové umělecké činnosti ZŠ praktických a ZŠ speciálních
Tato přehlídka se koná každé dva roky ve Valašských Kloboukách. Letos se uskutečnila 4. května. Naše škola se jí zúčastnila již po třetí. Pokaždé učitelé naší školy připravili s žáky několik vystoupení. Ne jinak tomu bylo i letos. Do Valašských Klobouk jsme přijeli se čtyřmi čísly. Děvčata...

Deštivá Hájenka

Deštivá Hájenka
Ve čtvrtek 27. 4. 2017 žáci 1. stupně absolvovali terénní výukový program s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně. Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde byli rozděleni do dvou skupin a pod vedením instruktorů...