ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY 2017-18

Beseda s městským policistou

Beseda s městským policistou
Dne 15. 3. 2018 se žáci 6., 7. a 8. třídy zúčastnili besedy v rámci preventivního programu, kterou pro ně připravila Městská Policie Vsetín. Tématem bylo plnění občanských povinností a závazků, které z toho žákům plynou, také si žáci připomenuli Pravidla návštěvy Městského parku Panská...

Beseda o první pomoci

Beseda o první pomoci
Ve čtvrtek 9. 3. 2018 proběhla na naší škole beseda o první pomoci pod vedením paní Jany Sklářové, která je statutárním zástupcem Českého červeného kříže ve Vsetíně. Besedy se zúčastnili žáci 6. – 9. třídy. Během besedy se žáci nejprve naučili polohování raněného. Potom si sami na figuríně...

Vernisáž výstavy ŠIKOVNÉ RUČIČKY DĚTÍ NAŠÍ ŠKOLIČKY

Vernisáž výstavy ŠIKOVNÉ RUČIČKY DĚTÍ NAŠÍ ŠKOLIČKY
Jaro už klepe na dveře a v naší škole to již od února zcela žilo jarní přípravou vernisáže. Žáci, společně s učiteli v hodinách výtvarné a pracovní výchovy i v kroužcích, pilně vyráběli předměty a malovali obrázky. Práce žáků a učitelů si může veřejnost prohlédnout i zakoupit v...

Masopust na Valašsku

Masopust na Valašsku
Masopustní období ukončili žáci 1. a 2. ročníku ZŠ praktické v pátek 16. 2. 2018 lektorským programem „Masopust na Valašsku“, který pro žáky základních škol připravili lektoři Muzea regionu Valašsko na vsetínském zámku. Zopakovali si valašské tradice o masopustu, z nichž nejvíce se líbilo...

Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“

Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“
30. 1. 2018 jsme odeslali do Znojma, kde je sídlo Národního parku Podyjí, 8 prací žáků naší školy. Přírodní motivy se nejvíc podařilo zpracovat těmto žákům: Petr Kandra ( 2.tř.), Mário Kandra ( 3.tř.), Mário Gádžor ( 5.tř.) a ze třídy SlV: Daniel Tulej, Vanesa Horváthová, Kevin Kandrač, Natálie...

DOMOV SENIORŮ OHRADA

DOMOV SENIORŮ OHRADA
K předvánoční atmosféře ve škole patří nejenom výroba vánoční dekorace, dárků pro rodiče, výzdoba třídy, ale také příprava vánočního programu.          Stalo se již tradicí, že vybraní žáci 1. stupně navštěvují v době adventu domov seniorů na Ohradě, aby...

VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Poslední školní dopoledne před vánočními prázdninami prožily děti netradičně. Setkali jsme se všichni, svátečně naladěni, ve školní jídelně. Přišli maminky, tatínci, babičky i dědečci a všechny paní učitelky a asistentky I. Stupně. Také za námi přišla paní ředitelka a pan zástupce. Společně jsme se...

Předvánoční „eldorádo“ ve vsetínské Džungli

Předvánoční „eldorádo“ ve vsetínské Džungli
Poslední předvánoční družinu děti strávily ve vsetínské Džungli. Bylo to opravdové „eldorádo“. V ráji průlezek, trampolín a různých skluzavek se děti opravdu vyřádily. Akce byla částečně hrazena Spolkem rodičů a přátel školy.       Kolektiv vychovatelů  ...

Vánoční tvoření na zámku

Vánoční tvoření na zámku
V úterý 12. 12. 2017 se 4. třída ZŠ praktické zúčastnila lektorského programu a vánočního tvoření na zámku. Ve středu 13. 12. si stejný program zopakovali žáci 1. a 2. ročníku ZŠ praktické. Pracovníci vlastivědného muzea připravili pro žáky lektorský program „Vánoce na Valašsku“....

Z předškoláků prvňáčky…

Z předškoláků prvňáčky…
Během několika měsíců se z houfu nesmělých předškoláčků stala třída 1. ročníku ZŠ praktické. Děti velmi rychle pochopily, co se od nich ve škole očekává. Učí se číst, psát, ale také správně česky mluvit. K tomu je třeba píle, snaha a chuť do práce. Nic z toho letošním prvňáčkům...