ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY 2017-18

Beseda s policií

Beseda s policií
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 naši školu opět navštívil příslušník Městské policie Vsetín, aby žákům připomenul práva a povinnosti občana České republiky. Kromě třídy SIV se besedy zúčastnili i žáci 5. třídy. Tentokrát se z besedy stala velmi živá diskuse na téma násilí, agresivita, rušení nočního...

Družinka mezi dravci

Družinka mezi dravci
V pátek, 11. května, žáci první a druhé třídy ZŠ praktické, ukončili školní týden procházkou ke vsetínskému zámku. V prostoru parku před zámkem, tam probíhalo krásné a poutavé vystoupení ochočených dravců. Děti si prohlédly orly, sovy, krahulíka a další ptáky. Seznámily se způsobem jejich...

Atletický čtyřboj v duchu fair play…

Atletický čtyřboj v duchu fair play…
Po roční přestávce žáci Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín opět změřili své síly v okresním kole Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Již tradičně nám ve čtvrtek 10. 5. 2018 pronajala svůj krásný lehkoatletický areál se zázemím pro...

Zdravá výživa

Zdravá výživa
Dne 24.4.2018 proběhla přednáška pro žáky 7. a 8. třídy na téma Zdravé stravovací návyky pořádané Krajskou hygienickou stanicí ve Vsetíně. Paní lektorka plynule prošla správným stravovacím cyklem počínaje snídaní, konče večeří. Probrali si skladbu jídelníčku, vitamíny, správné stravovací návyky,...

„Krásná jako kvítka … je ta země …“

„Krásná jako kvítka … je ta země …“
Do 28. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky na téma „Představuji svoji zemi“ jsme poslali 7 výkresů do tří kategorií. Nejpodařenější práce měli: Filip Tulej (3.tř.), Melisa Tulejová (4.tř.), Gabriel Tulej (4.tř.), Adrian Pačan (8.tř.), Vanesa Horváthová (SIV) a...

ZPÍVÁNKY

ZPÍVÁNKY
Naposledy v letošním školním roce se žáci 1. a 2. třídy zúčastnily lektorského programu „Zpívánky“. Tento program probíhal na Zámku Vsetín a byl zaměřen na lidové písně. Žáci měli možnost se seznámit jak s písněmi z našeho regionu, tak i s písněmi z Čech. Písně byly s citem...

BESEDA PRVNÍ POMOCI

BESEDA PRVNÍ POMOCI
19.4. proběhla vzdělávací akce první pomoci. Tento preventivní program pro žáky 1. a 2. třídy uspořádal Červený kříž. Zdravotnice paní Sklářová dětem poskytla základní informace první pomoci a názorně je předvedla. Po té si děti vše navzájem vyzkoušely. Praktická část se dětem velmi líbila, všechny...

Prvňáčci v knihovně

Prvňáčci v knihovně
V letošním roce poprvé navštívili děti 1.ročníku městskou knihovnu Vsetín. Paní knihovnice nás seznámila s provozem knihovny a provedla nás ilustracemi v dětských knihách, především knihou s názvem Kamil neumí lítat od Berne Jennifer. Připravený program se žákům velmi líbil. Hana Hromadová

Den Země

Den Země
Každoročně se 22. dubna slaví ekologicky motivovaný svátek Den Země. Středisko volného času ALCEDO Vsetín připravilo v pátek 20.4.2018 v Panské zahradě pro děti z mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol bohatý program plný úkolů, který upozorňoval žáky na dopady ničení...

Vystoupení v domově seniorů Ohrada

Vystoupení v domově seniorů Ohrada
„Jaro, jaro, jaro už je tu“ Slova písně vystihují, jak jsme se již všichni těšili na příchod jara. Tuto jarní náladu jsme se žáky 2.,3. třídy a s prvňáčky z tanečního kroužku  snažily přinést 5. dubna i mezi babičky a dědečky v domě seniorů na...