ZŠP aktuality 2017-18

ZOO Lešná - Zlín

ZOO Lešná - Zlín
Konec školního roku se čím dál více blíží. Žáci 1. stupně  a vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili 21.6.2018 jedné z posledních akcí výukový programu EVVO. V pátek proběhne cvičení evakuace školy a branné cvičení.   V zoologické zahradě Lešná měli žáci možnost pozorovat zvířata,...

Velký úspěch ve výtvarné soutěži "Požární ochrana očima dětí".

Velký úspěch ve výtvarné soutěži "Požární ochrana očima dětí".
V pondělí 4.6.2018 se naši úspěšní žáci - David Tulej, Vanesa Horváthová a Melisa Tulejová zúčastnili slavnostního vyhodnocení okresního a krajského kola soutěže "Požární ochrana očima dětí 2018" v sále Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. V okresním kole se tito žáci umístili na...

Den pro přírodu a řemesla

Den pro přírodu a řemesla
Ve středu 30.5.2018 se žáci 2. třídy zapojili do programu střediska volného času ALCEDA pod názvem „Den pro přírodu a řemesla“.          Při zpáteční cestě z plaveckého výcviku se žáci v Panské zahradě zapojili do poznávání druhů stromů, zvířat,...

Dětský den v družince

Dětský den v družince
První červnový den jsme strávili, jak již tradičně oslavou Dětského dne. Pro děti bylo připraveno několik soutěží a za každý splněný úkol je čekala sladká odměna. I přes nepřízeň počasí, jsme si tento den společně skvěle užili. za kolektiv vychovatelek Iva Mikulíková  

Úspěšní reprezentanti školy

Úspěšní reprezentanti školy
Dne 29. 5. 2018 probíhalo v Bystřici pod Hostýnem krajské kolo Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Soutěže se zúčastnili žáci postupující z okresního kola, což byli z naší školy Richard Ščuka a Adam Bandy. Za velmi horkého dne se utkali se zástupci...

Beseda první pomoci

Beseda první pomoci
24. 5. 2018 proběhla vzdělávací akce v rámci primární prevence zaměřená na první pomoc, kterou pro naši školu uspořádal Červený kříž. Této akce se zúčastnili žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ praktické. Zdravotnice nám poskytla důležité informace o první pomoci a názorně je i předvedla. Děti měly...

Beseda s policií

Beseda s policií
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 naši školu opět navštívil příslušník Městské policie Vsetín, aby žákům připomenul práva a povinnosti občana České republiky. Kromě třídy SIV se besedy zúčastnili i žáci 5. třídy. Tentokrát se z besedy stala velmi živá diskuse na téma násilí, agresivita, rušení nočního...

Družinka mezi dravci

Družinka mezi dravci
V pátek, 11. května, žáci první a druhé třídy ZŠ praktické, ukončili školní týden procházkou ke vsetínskému zámku. V prostoru parku před zámkem, tam probíhalo krásné a poutavé vystoupení ochočených dravců. Děti si prohlédly orly, sovy, krahulíka a další ptáky. Seznámily se způsobem jejich...

Atletický čtyřboj v duchu fair play…

Atletický čtyřboj v duchu fair play…
Po roční přestávce žáci Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín opět změřili své síly v okresním kole Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Již tradičně nám ve čtvrtek 10. 5. 2018 pronajala svůj krásný lehkoatletický areál se zázemím pro...

Zdravá výživa

Zdravá výživa
Dne 24.4.2018 proběhla přednáška pro žáky 7. a 8. třídy na téma Zdravé stravovací návyky pořádané Krajskou hygienickou stanicí ve Vsetíně. Paní lektorka plynule prošla správným stravovacím cyklem počínaje snídaní, konče večeří. Probrali si skladbu jídelníčku, vitamíny, správné stravovací návyky,...