ZŠ PRAKTICKÁ Aktuality 2020/21

Den Země ve 3. třídě

Den Země ve 3. třídě
Dne 22. dubna se celosvětově koná Den Země. Tato událost je zaměřena na podporu a ochranu životního prostředí. Z důvodu protiepidemických opatření jsme letos Den Země oslavili ve škole, a to v průběhu celého vyučování. Pro žáky byly připraveny tematické prezentace, na které navazovala...

Svět očima dětí.

Svět očima dětí.
Do 18. ročníku výtvarné soutěže Ministerstva vnitra jsme na konci dubna odeslali 11 prací žáků naší školy. Žáci druhé, třetí, páté, šesté a sedmé třídy kreslili, a malovali obrázky na téma „Svět v době pandemie a hrdinové v první linii“. Nezbývá než doufat, že další ročník této soutěže už...

Výtvarná soutěž Národního parku Podyjí

Výtvarná soutěž Národního parku Podyjí
Každoročně se na jaře zúčastňujeme výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“. I tento školní rok jsme to zvládli. Ještě před uzavřením škol malovali a kreslili žáci třetí a páté třídy. Odeslali jsme do Znojma,  na Správu Národního parku Podyjí 12 povedených prací s motivy přírody a budeme...

Další velký úspěch v Bojkovicích.

Další velký úspěch v Bojkovicích.
Na konci ledna 2021 jsme poslali do 2. ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže pro Zlínský a Trenčianský kraj v Bojkovicích 13 obrázků na téma ,,Doba covidová“. Nejvíc se porotcům líbil výkres Filipa Tuleje z 5.třídy. Tato práce byla dokonce vytištěna na pozadí diplomů tohoto ročnku!...

Masopust ve 3. třídě

Masopust ve 3. třídě
„Pojďte děti k nám do spížky, zaděláme na koblížky“ i taková říkadla si naši předkové o masopustu říkali. S žáky jsme této lidové tradici věnovali celé vyučování, jelikož nemůžeme v současné době navštěvovat muzea s lektorskými programy zaměřenými na zvyky a tradice. Nezapomněli...

Výtvarná soutěž „Když je třeba pomoci“

Výtvarná soutěž „Když je třeba pomoci“
I když protiepidemická opatření zavřela spoustu kulturních akcí a představení, výtvarné soutěže různorodých témat naštěstí nic neomezilo. Pro nás ve třídě je to velká motivace, jelikož se potkáváme ve škole denně a můžeme se společně těšit na další tvoření. Památník Terezín vyhlásil výtvarnou a...

POSLALI JSME OBRÁZKY DO SOUTĚŽE ,,DOBA COVIDOVÁ“

POSLALI JSME OBRÁZKY DO SOUTĚŽE ,,DOBA COVIDOVÁ“
text a foto k akci zde: POSLALI JSME OBRÁZKY DO SOUTĚŽE ,,DOBA COVIDOVÁ“

Výtvarná soutěž Romano suno

Výtvarná soutěž Romano suno
Literární a výtvarná soutěž Romano suno je od roku 1997 každoročně vyhlašována pro děti základních, středních škol a dětských domovů. Naše škola se této soutěže úspěšně účastní již mnoho let. Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce. Romano suno znamená romský sen a našemu žákovi Štefanu...

Projektový den: Nebezpečí závislosti

Projektový den:  Nebezpečí závislosti
Dne 3. 12. 2020 proběhl v 7. třídě projektový den na téma „Nebezpečí závislosti“.  Žáci 7. třídy se hravou formou seznámili s nebezpečím závislosti na alkoholu. Projektový den byl rozdělen do dvou částí, kde v první části žáci shlédli film „Abstinent“, kde bylo ukázáno, jak mladý...

Mikuláš

Mikuláš
text a foto k akci najdete zde: Mikuláš