ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

Talent Zlínského kraje…

Talent Zlínského kraje…
V úterý 16. 10. 2018 se ve velkém sále Domu kultury Vsetín uskutečnilo finále 8. ročníku soutěže Talent Zlínského kraje. Do castingu, který probíhal týž den dopoledne v prostorách ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín se mimo žáků z řad vsetínských základních škol přihlásili také žáci naší...

Beseda v Agartě

Beseda v Agartě
Dne 12.10.2018 se žáci 6.- 9. třídy zúčastnili preventivního programu zaměřeného na prevenci užívání drog a drogových závislostí v Kontaktním centru Klíč (KC) ve Vsetíně. Kontaktní centrum Klíč (KC) je nízkoprahové zařízení zaměřené na navázání kontaktu s cílovou skupinou, na kontaktní práci,...

Za tajemstvím starých řemesel

Za tajemstvím starých řemesel
Dne 9. 10. a 10. 10. 2018 se žáci naší školy zúčastnili akce pořádané na Zámku Vsetín „Týden s lidovými výrobci“. Dívky 6. – 9. ročníku se v úterý seznámily se zpracováním vlny, učily se vlnu kramplovat a spřádat na kolovratu, dále z vlněné příze tvořily jednoduché výrobky nebo vlnu...

I na podzim je na Hájence krásně …

I na podzim je na Hájence krásně …
V úterý 10. 10. 2018 žáci 1. stupně absolvovali terénní výukový program s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně. Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde byli rozděleni do dvou skupin a pod vedením instruktorů...

Návštěva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně

Návštěva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně
Ve dnech 1. a 2. 10. 2018 se zúčastnili žáci druhé a třetí třídy ZŠ Praktické, besedy v Masarykově veřejné knihovně. Paní knihovnice si připravila poutavé vyprávění o čarodějnicích. Seznámila děti s knihami „Největší poklad“ od Arcadia Lobata a „Všichni letí na koštěti“ od autorů Julie...

Září ve družině 3. třídy

Září ve družině 3. třídy
Po dvou měsících letních prázdnin opět začala dětem škola a s tím spojené povinnosti. Děti se však do školy i do družiny těšily, i když  bylo ze začátku opět složité, zvyknout si na povinnosti a učení.  Ve družině jsme našim žákům a žákyním nabídly spoustu vyžití. Uspořádaly jsme...