ZŠS aktuality 2013-14

Zakončení školy za zvuku bubnů

Zakončení školy za zvuku bubnů
Velmi netradičním způsobem se rozloučili žáci speciální školy ZŠ a MŠ Turkmenská se školním rokem. Ve čtvrtek 26.6.2014 se na škole konala muzikoterapie pod vedením pana Radka Štětkáře, který stejně jako vloni , přivezl žákům velké množství hudebních nástrojů od ozvučných dřívek až po velké bubny,...

Lezci, lezkyně a lezčata

Lezci, lezkyně a lezčata
Jarní měsíce od dubna do května proběhly ve znamení sportu. Žáci měli možnost účastnit se dobrodružné aktivity na lezecké stěně ve středisku volného času ve vsetínském Alcedu. Výuka byla zajištěna odbornými lektory, kteří dětem vše potřebné vysvětlili a pomáhali při šplhání. Jen bylo třeba překonat...

Velký úspěch žáků speciální školy Turkmenská

Velký úspěch žáků speciální školy Turkmenská
Čtvrtek 19.června byl úspěšným dnem pro naše žáky. Zúčastnili se totiž Olympiády dětí a mládeže v Rožnově pod Radhoštěm. Tuto Olympiádu pořádalo samotné město Rožnov. V 8.00 hodin se naše první výprava dostavila na náměstí, kde bylo slavnostní zahájení Olympiády se slibem sportovců a zapálením...

Zemědělský statek Dvůr Hradisko

Zemědělský statek Dvůr Hradisko
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 proběhla exkurze žáků speciální školy na zemědělský statek Dvůr Hradisko u Rožnova pod Radhoštěm. Žáci byli rozděleni do tří skupin, z nichž každá měla dané různé úkoly. První skupina plnila tematický výukový program zaměřený na zvířata žijící na statku, jejich význam,...

Vétéháčko

Vétéháčko
Můj milý čtenáři, představ si tu idylku – letní podvečer, hvězdná obloha, v dálce hučící splav divoké říčky, příjemná parta, táborák, kytara … Inu, dobrá, ale ty nejsi osmiletý obrýlený intelektuál Bohoušek, kterému prostě nejde do hlavy, co že je na tom tak bezvadného … Autorská hra Květy Kovářové...

Poděkování

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Jaroslavu Podešvovi, soukromému stolaři z Nového Hrozenkova – Vranečky, který vyrobil na vlastní náklady interiérové dveře z masivu do naší speciální školy na ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská. Dokonale a profesionálně provedené oddělení prostoru speciální školy...

Já mám koně, vraný koně…

Já mám koně, vraný koně…
Ve čtvrtek 22.5.2014 se žáci speciální školy za pěkného slunečného počasí vydali posílit své zdraví na hipoterapii do Nového Jičína. Již podruhé jsme tento Ranč Hermelín navštívili.Tato hipoterapeutická aktivita je velkým přínosem pro naše žáky nejen z hlediska zdravotního, kdy si někteří žáci...

POBYT V PŘÍRODĚ

POBYT V PŘÍRODĚ
Ve dnech 14. – 16.5. 2014 se statečná výprava žáků speciální školy vydala na třídenní relaxačně výukový pobyt v přírodě. Jeli jsme na Envicentrum do Vysokého Pole. Malebná vesnice nás velmi oslnila přírodou, čistotou a hodnými lidmi. Po celou dobu pobytu prožili žáci spoustu zajímavých aktivit...

Čáry máry ententýky, letěli jsme do Afriky….. Exkurze ZOO Lešná

Čáry máry ententýky, letěli jsme do Afriky….. Exkurze ZOO Lešná
….ani jsme si nemuseli držet čepice, hop a už jsme byli v oblíbené ZOO Lešná. Středa, 30.dubna 2014 byl sluncem rozzářený den, kdy jsme se s žáky speciální školy ZŠ Turkmenská ve Vsetíně vypravili na dobrodružnou a poznávací exkurzi za zvířátky do zoologické zahrady. Sloni na nás troubili písně...

Srdečné poděkování

Srdečné poděkování
Touto cestou bychom chtěli jménem ředitelství ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská a rodičů Kateřinky Hruškové co nejsrdečněji poděkovat firmě Climax Vsetín, za velký finanční dar, který poskytli naši žákyni speciální školy, Kateřince Hruškové. Díky této finanční dotaci jsme ji mohli zakoupit speciální...