Den otevřených dveří na OU Kelč

Den otevřených dveří na OU Kelč

V pátek 26. 10. 2018 navštívili žáci 9. ročníku Odborné učiliště Kelč, aby se v rámci Dne otevřených dveří na OU Kelč seznámili s nabídkou učebních oborů. Učiliště připravuje žáky pro dělnické profese ve strojírenství, stavebnictví, v sociálních službách, v obchodě a v zemědělství. Obory vzdělání jsou tříleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou. OU Kelč je škola státní, žákům v průběhu studia jsou zapůjčeny zdarma učebnice, učební pomůcky, pracovní nářadí, osobní ochranné pomůcky a pracovní oděv. Chlapce nejvíce zaujal obor zednické práce, dívky zase obor prodavačské práce. Všichni žáci si zkusili jak postavit komín z cihel, tak dárkově zabalit bonboniéru. Ve škole žáci potkali své starší spolužáky, kteří zatím úspěšně zdolávají studium na učilišti a jsou obrovskou motivací pro další potencionální studenty.

PaedDr. Iva Surovčáková, výchovná poradkyně