Informace školní jídelny při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín

 

Vážení strávníci,

 

naše školní jídelna zahájí opět provoz od 1. 6. 2020 a bude zajišťovat obědy pouze pro žáky a pracovníky školy.

Obědy do jídlonosičů se nebudou vydávat ani první den při nepřítomnosti žáka. Oběd bude odhlášen.

 

Pokud budete mít o stravování zájem, musíte si obědy přihlásit na tel. č.  571 411 826 nebo 734 366 383.

 

Děkujeme za pochopení

 

Bc. Gabriela Libosvárová

vedoucí školního stravování

 

 

 

Provoz školní jídelny se řídí platnými vyhláškami a hygienickými předpisy, dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Školní jídelna poskytuje:

 

Vnitřní řád školní jídelny