Informace školní jídelny při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín

 
Školní jídelna v provozu od 2. 11. v provozu pouze pro žáky školy a zaměstnance

 
Provoz školní jídelny se řídí platnými vyhláškami a hygienickými předpisy, dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Školní jídelna poskytuje:

 

Vnitřní řád školní jídelny