Informace školní jídelny při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín

 
Školní jídelna není v provozu (do 2. 11.)
 

Informace pro cizí strávníky a bývalé zaměstnance (důchodce) stravující se ve školní jídelně

Bývalí zaměstnanci (důchodci) mají možnost se stravovat ve školní jídelně – výdej obědů pouze! v čase od 13.15 hod. do 13.30 hod. Prosíme o dodržování stanovené doby. Není možný výdej obědů do jídlonosiče.

Do odvolání je přerušen výdej obědů pro cizí strávníky.

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

 
 
 
 
 
 
Provoz školní jídelny se řídí platnými vyhláškami a hygienickými předpisy, dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Školní jídelna poskytuje:

 

Vnitřní řád školní jídelny