Informace školní jídelny při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín

 

 

 

Školní jídelna není v provozu

 
 

 

D Ů L E Ž I T É    U P O Z O R N Ě N Í 

Vážení strávníci,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a doporučení KHS Zlín, jsme nuceni přijmout následující opatření:

1.  Základní hygiena

Žádáme všechny strávníky (cizí, důchodce, pedagogy i žáky), aby si při vstupu do školní jídelny umyli ruce připraveným desinfekčním prostředkem a dodržovali základní hygienické zásady.

2. Výdej obědů

Žádáme cizí strávníky, důchodce i zaměstnance školy, aby striktně dodržovali níže uvedený čas určený pro výdej obědů, z důvodu desinfekce stolů a výdejních míst.

Čas výdeje obědů:   

11.10 hod. – 11.40 hod. – cizí strávníci, důchodci,  odběr obědů, do jídlonosičů

11.45 hod. – 13.10 hod. – žáci a zaměstnanci školy

13.15 hod. – 13.45 hod. – cizí strávníci, důchodci, odběr obědů do jídlonosičů

3. Výdej obědů do jídlonosičů

Upozorňujeme všechny strávníky, že výdej do jídlonosičů bude pouze v době uvedené v bodě 2. (tohoto upozornění). V jiný čas nebude možno jídlo do jídlonosiče odebrat.

Dnem 10. 3. 2020 bude zrušena možnost ponechání jídlonosiče na stolku ve školní jídelně.

Všichni strávníci, kteří mají obědy do jídlonosiče si ho musí nosit denně, sami si musí nachystat misky jídlonosiče na tácek a jídlo jim pak bude vydáno u výdejního okýnka.

Toto opatření platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Vsetín, 6. 3. 2020

Bc. Gabriela Libosvárová

vedoucí školního stravování

 

Provoz školní jídelny se řídí platnými vyhláškami a hygienickými předpisy, dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Školní jídelna poskytuje:

 

Vnitřní řád školní jídelny