Informace školní jídelny při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín

 
 
 
 
 
 
 
 
Z důvodu zvyšování  cen potravin  došlo v naší školní jídelně k úpravě platby za obědy - viz Vnitřní řád školní jídelny.
 
Provoz školní jídelny se řídí platnými vyhláškami a hygienickými předpisy, dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Školní jídelna poskytuje:

 

Vnitřní řád školní jídelny