MŠ SPECIÁLNÍ Aktuality 2022/23

Hrajeme si s míčem

Hrajeme si s míčem
Dne 15. 11. 2022 jsme ve třídách mateřské školy přivítali naše kulaté kamarády – míče. Ty nás provázely během celého dne. S nimi jsme rozvíjeli naši paměť, pozornost, koordinaci, jemnou motoriku a řeč. S kopáním, kutálením, chytáním, házením, chůzí, během, podáváním… s tím vším nám...

Loučení s podzimem

Loučení s podzimem
Dne 22. 11. 2022 probíhal ve třídách Mateřských škol projektový den ve výuce. Povídali jsme si o proměnách podzimní přírody, o změnách ročního období. Děti poznávaly znaky podzimu – ptáci odlétají, barevné listí, charakteristické počasí, oblečení. Rozvíjeli jsme předmatematické představy, děti si...

Uspávání broučků

Uspávání broučků
Dne 16. 11. 2022 probíhal v Mateřské škole 2 projektový den ve výuce. Tento den jsme si povídali o zvířátkách, které se chystají na zimu. Z kamenů jsme vytvořili broučky a uložili jsme je k zimnímu spánku. Zazpívali jsme si písničky, pomocí obrázků jsme dětem přiblížili texty písní. Děti si...

Kam se podělo listí?

Kam se podělo listí?
V říjnovém programu knihovny pro naše nejmenší jsme poslouchali podzimní příběh o veverce, které se ztrácely barevné listy ze stromů. Teď už víme, že je odnášel vítr a opakuje se to každý rok na podzim. Hezká byla i zábava s kaštánky, kterou pro nás paní knihovnice připravila. Ve volné...

ZAČÁTEK PODZIMU V MŠ 1

ZAČÁTEK PODZIMU V MŠ 1
Léto uteklo jako voda a my se v září opět potkali v naší mateřské škole. Přivítali jsme u nás nové kamarády a společně jsme si začali užívat začátek školního roku. Krásné počasí nám umožnilo užít si spoustu vycházek a výletů do přírody. Měnící se příroda nás provází během celých dní....

Projektový den „Co skrývá les“

Projektový den „Co skrývá les“
Dne 12. 10. 2022 jsme navštívili Pivečkův lesopark ve Slavičíně. Nejprve jsme se prošli parkem a prohlédli si dřevěné sochy, které jsou dílem mladých sochařů. Mohli jsme si nejen prohlédnout, ale i osahat a vylézt na sochu vlka, kondora, šneka, píďalky, hada aj. Děti se vozily na dřevěném kolotoči...

„Jak se hospodaří na Valašsku“

„Jak se hospodaří na Valašsku“
Dne 5. 10. 2022 se naše třídy Mateřské školy a přípravný ročník vydali na projektový den mimo školu „Jak se hospodaří na Valašsku“ do Envicentra ve Vysokém Poli. Na začátku jsme si prošli celý areál Envicentra, kde se nám naskytl pohled na různá domácí zvířata. Povídali jsme o tom, co od nás...

S KAMARÁDY DO ZOO

S KAMARÁDY DO ZOO
21. září jsme se společně vydali na výlet do blízké zoologické zahrady – ZOO LEŠNÁ. Slunce náš výlet sice nedoprovázelo, ale i přesto jsme měli možnost užít si krásný společný čas se zvířátky. Pozorování těchto zvířat bylo pro nás zábavné a obohacující. Velkou radost jsme prožívali při blízkém...