Název školy

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

Adresa školy

Turkmenská 1612, Vsetín 755 01

70238898

Bankovní spojení

25431851/0100 Komerční banka Vsetín

Telefon/fax

571411824 - vedení školy

571411826 - školní jídelna

E-mail

info@zsms-turkmenska.cz

Adresa internetové stránky

www.zsms-turkmenska.cz

Právní forma

příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

27.5.1996

Název zřizovatele

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21,

Zlín  760 01

Součásti školy

Mateřská škola při nemocnici    11006828

Základní škola při nemocnici    11006810

Základní škola                        102780447 

- zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ 

Přípravný  stupeň                   110501101

Praktická škola jednoletá        181069288

Školní družina                       1006836

Školní jídelna                        103092731

Školní klub                            11006836

Odloučená pracoviště

Nemocniční 955, Vsetín 755 01

IZO ředitelství

600171639

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Mgr. Roman Třetina – ředitel školy

Mgr. Věra Kvasnicová – zástupkyně ředitele školy

Mgr. Vlasta Kovářová – zástupkyně ředitele školy

Iva Štecová – ekonomka školy

Bc. Gabriela Libosvárová – vedoucí školní jídelny

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Organizace je základní a mateřská škola se školní družinou, školním klubem, školní jídelnou a Praktickou školou jednoletou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

součásti školy

Kapacita

Mateřská škola při nemocnici +  MŠ speciální

12

Základní škola +ZŠ při nemocnici 

165

Přípravný stupeň

 9

Praktická škola jednoletá

15

Školní družina

 65

Školní klub

 50

Školní jídelna

 192

 

vzdělávací program

zařazené třídy

Hrajeme si celý rok

1

Spolu se měníme k lepšímu - Školní vzdělávací program

7

Cesta k praktickému životu -  Školní vzdělávací program

10

Školu života, píše život sám

 1

 

ID datové schránky: 7jpn348

 

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). 
 

Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy 

na adrese: info@zsms-turkmenska.cz 

 

Adresa umístění elektronické podatelny:
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Vsetín
Turkmenská 1612
Vsetín, 755 01
tel: 571 411 824

fax: 571411824

 

Úřední hodiny: nepřetržitý provoz

Příjem a zpracování elektronického podání:

Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele emailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

 

Seznam povolených formátů datových zpráv:
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
formát *.doc
formát *.rtf
formát *.pdf
formát *.txt
formát *.xls
formát *.jpg
formát *.htm, *.html, *. xml, *.mht

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
CD
DVD