Přehled tříd a zaměstnanců na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín ve školním roce 2019/2020

Třídy:

 

Třída

Počet

ZŠ praktická

7

MŠ speciální

1

Přípravný stupeň ZŠ speciální

1

ZŠ speciální

4

Rehabilitační třída ZŠ speciální

3

ZŠ při NsP

1

MŠ při NsP

1

ŠD

5

ŠK

3

Praktická škola jednoletá

1

Celkem:

27


Zaměstnanci v pracovních pozicích:

Zaměstnanci

Počet

Učitelé

24

Vychovatelé

 8

Asistenti pedagoga

26

Provozní a správní zaměstnanci

10

Celkem pracovních pozic

68

 

Třídní učitelé:

Třída

Třídní učitel(ka)

Kontakt

MŠ speciální

Ba. Nikola Dědková

dedkova.nikola@zsms-turkmenska.cz

0 R

Bc. Miroslava Krystyníková

krystynikova.m@zsms-turkmenska.cz

2 R

Mgr. Martina Chovancová

chovancova.martina@zsms-turkmenska.cz

1 R

Mgr. Soňa Špitálská

spitalska.sona@ zsms-turkmenska.cz

3 R

Mgr. Klaudia Szabová

szabova.klaudia@zsms-turkmenska.cz

1 S

Mgr. Jitka Orságová

orsagova.jitka@zsms-turkmenska.cz

2 S

Mgr. Radka Šuláková

sulakova.radka@zsms-turkmenska.cz

3 S

Mgr. Hana Růžičková

ruzickova.hana@zsms-turkmenska.cz

4 S

Mgr. Ivana Kahánková

kahankova.ivana@zsms-turkmenska.cz

ZŠ při NsP

Mgr. Simona Dobiasová

dobiasova.simona@zsms-turkmenska.cz

MŠ při NsP

Kovářová Karolína

kovarova.karolina@zsms-turkmenska.cz

2., oddělení 1.

Mgr. Vladimíra Seibertová

seibertova.vladimira@zsms-turkmenska.cz

3.

Mgr. Ludmila Spitzerová

spitzerova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

4.

Mgr. Pavla Andrýsková

andryskova.pavla@zsms-turkmenska.cz

5.

Ing. Milena Horsáková

horsakova.milena@zsms-turkmenska.cz

6.

Mgr. Hana Nováková

novakova.hana@zsms-turkmenska.cz

7.

Mgr. Ivo Trunkát

trunkat.ivo@zsms-turkmenska.cz

9., oddělení 8.

Mgr. Radka Třetinová

tretinova.radka@zsms-turkmenska.cz

PŠJ

Mgr. Petra Merhautová

merhautova.petra@ zsms-turkmenska.cz

Vychovatelky:

Třída

Vychovatelka

Kontakt

 2.

Bc. Jana Škorňová

skornova.jana@zsms-turkmenska.cz

 3.

Ba. Lenka Burdíková

burdikova.lenka@zsms-turkmenska.cz

 1 ŠD

Mgr. Eva Hrabovská

hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

 2 ŠD

Bc. Soňa Fojtíková

fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

 3 ŠD

Bc. Petra Orságová

orsagova.petra@zsms-turkmenska.cz

 1 ŠK

Bc. Helena Nedbálková

nedbálková.helena@zsms-turkmenska.cz

 2 ŠK

Bc. Ludmila Slavíková

slavikova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

 3 ŠK

Karolína Kovářová

kovarova.karolina@zsms-turkmenska.cz

 

Netřídní učitelé:

Učitel(ka)

 

Kontakt

Mgr. Roman Třetina

ředitel školy

tretina.roman@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Věra Kvasnicová

zástupkyně ředitele školy

kvasnicova.vera@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Vlasta Kovářová

zástupkyně ředitele školy

kovarova.vlasta@zsms-turkmenska.cz

PaedDr. Iva Surovčáková

výchovná poradkyně

surovcakova.iva@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Petra Ševčíková

učitelka

sevcikova.petra@zsms-turkmenska.cz

 

Asistenti pedagoga:

Třída

Asistent

Kontakt

0 R

Mgr. Eva Hrabovská

hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

1 R

Eva Urubová

Mgr. Kamila Krajčová

urubova.eva@zsms-turkmenska.cz

krajcova.kamila@zsms-turkmenska.cz

2 R

Jaroslav Staněk

Bc. Helena Nedbálková

stanek.jaroslav@zsms-turkmenska.cz

nedbalkova.helena@zsms-turkmenska.cz

3 R

Lenka Horáková

Kristýna Fojtů

Bc. Ilona Šnobeltová

horakova.lenka@zsms-turkmenska.cz

fojtu.kristyna@zsms-turkmenska.cz

snobeltova.ilona@zsms-turkmenska.cz

1 S

Bc. Soňa Fojtíková

Jana Regmundová

fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

regmundova.jana@zsms-turkmenska.cz

2 S

Bc. Ludmila Slavíková

Hana Hromadová

fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

hromadova.hana@zsms-tirkmenska.cz

3 S

Petra Štecová

orsagova.petra@zsms-turkmenska.cz

4 S

Marie Vaštáková

vastakova.marie@zsms-turkmenska.cz

MŠ speciální

Eva Šimarová

simarova.eva@zsms-turkmenska.cz

2. třída

Bc. Jana Škorňová

skornova.jana@zsms-turkmenska.cz

3. třída

Erika Mollová

mollova.erika@zsms-turkmenska.cz

4. třída

Ba. Lenka Burdíková

burdikova.lenka@zsms-turkmenska.cz

5. třída

Dagmar Jakubcová

jakubcova.dagmar@zsms-turkmenska.cz

6. třída

Bronislava Videcká

videcka.bronislava@zsms-turkmenska.cz

Praktická škola jednoletá

Aleš Čapák

 

capak.ales@zsms-turkmenska.cz

 

ZŠP ŠD 2. třída

Lenka Horáková

horakova.lenka@zsms-turkmenska.cz

ZŠP ŠD 3. třída

Erika Mollová

mollova.erika@zsms-turkmenska.cz

ZŠS ŠD 1

Kristýna Machalcová

machalcova.kristyna@zsms-turkmenska.cz

ZŠS ŠD 2

Eva Urubová

Mgr. Kamila Krajčová

urubova.eva@zsms-turkmenska.cz

krajcova.kamila@zsms-turkmenska.cz

ZŠS ŠD 3

Jana Regmundová

regmundova.jana@zsms-turkmenska.cz

ZŠS ŠK 1

Jaroslav Staněk

stanek.jaroslav@zsms-turkmenska.cz

ZŠS ŠK 2

Petra Štecová

Kateřina Dančáková

stecova.petra@zsms-turkmenska.cz

dancakova.katerina@zsms-turkmenska.cz

ZŠS ŠK 3

Kristýna Fojtů

Aleš Čapák

fojtu.kristyna@zsms-turkmenska.cz

capak.ales@zsms-turkmenska.cz

 

Provozní a správní zaměstnanci:

Zaměstnanec

Pracovní zařazení

Kontakt (správní zam.)

Radomil Staněk

školník

 

Simona Kandračová

pomocný dělník (dotace ÚP)

 

Vladimíra Juřicová

uklízečka

 

Božena Kretíková

uklízečka

 

Dagmar Kostárová

uklízečka, pradlena

 

Bc. Gabriela Libosvárová

vedoucí školní jídelny, admin. pracovnice

info@zsms-turkmenska.cz

Marie Pernická

hlavní kuchařka

 

Jana Válková

kuchařka

 

Zdeňka Švecová

kuchařka

 

Iva Štecová

ekonomka školy, pokladní

ucetni@zsms-turkmenska.cz