Přehled tříd a zaměstnanců na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín ve školním roce 2023/2024

 

Třídy:

Třída

Počet

ZŠ praktická (ZŠP)                                        

6

Mateřská škola speciální (MŠS)

2

Přípravný stupeň ZŠ speciální (0 R)

1

ZŠ speciální (ZŠS)

4

Rehabilitační třída ZŠ speciální (R)

3

Základní škola při NsP (ZŠ při NsP)

1

Mateřská škola při NsP (MŠ při NsP)

1

Školní družina (ŠD)

8

Školní klub (ŠK)

1

Praktická škola jednoletá (PŠJ)

1

Celkem:

28

 

Zaměstnanci v pracovních pozicích:

Zaměstnanci

Počet

Učitelé

27

Vychovatelé

 9

Asistenti pedagoga

28

Provozní a správní zaměstnanci

10

Celkem pracovních pozic

74

 

Třídní učitelé:

Třída

Třídní učitel(ka)

Kontakt

1MŠ speciální

Bc. Petra Kovaldová

 

kovaldova.petra@zsms-turkmenska.cz

 

2MŠ speciální

Bc. Machalová Pavla

Bc. Viktorie Geržová

machalova.pavla@zsms-turkmenska.cz

gerzova.viktorie@zsms-turkmenska.cz

0 R

Bc. Miroslava Krystyníková

krystynikova.m@zsms-turkmenska.cz

1 R

Mgr. Adéla Gerža

gerza.adela@zsms-turkmenska.cz

2 R

Mgr. Martina Chovancová

chovancova.martina@zsms-turkmenska.cz

3R

Mgr. Kamila Krajčová

krajcova.kamila@zsms-turkmenska.cz

1 S

Mgr. Eva Hrabovská

hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

2 S

Mgr. Petra Orságová

orsagova.petra@zsms-turkmenska.cz

3 S

Mgr. Hana Růžičková

ruzickova.hana@zsms-turkmenska.cz

4 S

Mgr. Petra Ševčíková

sevcikova.petra@zsms-turkmenska.cz

ZŠ při NsP

Mgr. Simona Dobiasová

dobiasova.simona@zsms-turkmenska.cz

MŠ při NsP

Bc. Kovářová Karolína

kovarova.karolina@zsms-turkmenska.cz

II.

Mgr. Pavla Andrýsková

andryskova.pavla@zsms-turkmenska.cz

III.

Mgr. Vladimíra Seibertová

seibertova.vladimira@zsms-turkmenska.cz

IV.

Mgr. Hana Nováková

novakova.hana@zsms-turkmenska.cz

VI., odd. 5. r.

PaedDr. Iva Surovčáková

(výchovná poradkyně)

surovcakova.iva@zsms-turkmenska.cz

VII.

Mgr. Radka Třetinová

tretinova.radka@zsms-turkmenska.cz

IX., odd. 8. r.

Mgr. Ivana Kahánková

kahankova.ivana@zsms-turkmenska.cz

PŠJ

Mgr. Petra Merhautová

merhautova.petra@zsms-turkmenska.cz

 

Netřídní učitelé:

Učitel(ka)

 

Kontakt

Mgr. Roman Třetina

ředitel školy

tretina.roman@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Věra Kvasnicová

zástupkyně ředitele školy

kvasnicova.vera@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Vlasta Kovářová

zástupkyně ředitele školy

kovarova.vlasta@zsms-turkmenska.cz

Ing. Milena Horsáková

učitelka

horsakova.milena@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Ivo Trunkát

učitel

trunkat.ivo@zsms-turkmenska.cz

Bc. Lenka Burdíková

učitelka

burdikova.lenka@zsms-turkmenska.cz

 

Vychovatelky:

Třída

Vychovatelka

Kontakt

   1 ŠD ZŠP

Hana Hromadová

hromadova.hana@zsms-turkmenska.cz

   2 ŠD ZŠP

Bc. Jana Škorňová

skornova.jana@zsms-turkmenska.cz

   1 ŠD ZŠS

Mgr. Eva Hrabovská

hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

   2 ŠD ZŠS

Lenka Janíčková

janickova.lenka@zsms-turkmenska.cz

   3 ŠD ZŠS

Bc. Soňa Fojtíková

fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

   4 ŠD ZŠS

Marie Šimková

simkova marie@zsms-turkmenska.cz

   5 ŠD ZŠS

Bc. Karolína Kovářová

kovarova.karolina@zsms-turkmenska.cz

   6 ŠD ZŠS

Iveta Piskláková

pisklakova.iveta@zsms-turkmenska.cz

      ŠK ZŠS

Bc. Ludmila Slavíková

slavikova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

 

Asistenti pedagoga:

Třída

Asistent

Kontakt

1 MŠ speciální

Kateřina Dančáková

dancakova.katerina@zsms-turkmenska.cz

2 MŠ speciální

Kristina Fojtů

fojtu.kristina@zsms-turkmenska.cz

0 R

Mgr. Eva Hrabovská

Marie Šimková

hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

simkova.marie@zsms-turkmenska.cz

1 R

Kristýna Machalcová

Lenka Janíčková

Ladislav Mikuš

machalcova.kristyna@zsms-turkmenska.cz

janickova.lenka@zsms-turkmenska.cz

mikus.ladislav@zsms-turkmenska.cz

2 R

Eva Urubová

Petra Hrubá

urubova.eva@zsms-turkmenska.cz

hrubá.petra@zsms-turkmenska.cz

3 R

Viktorie Geržová

Bc. Kristýna Malovaná

gerzova.viktorie@zsms-turkmenska.cz

malovana.kristyna@zsms-turkmenska.cz

1 S

Jana Regmundová

Jaroslav Staněk

regmundova.jana@zsms-turkmenska.cz

stanek.jaroslav@zsms-turkmenska.cz

2 S

Iveta Piskláková

Martina Geržová

pisklakova.iveta@zsms-turkmenska.cz

gerzova.martina@zsms-turkmenska.cz

3 S

Bc. Soňa Fojtíková

Pavlína Leskovjanová

fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

leskovjanova.pavlina@zsms-turkmenska.cz

4 S

Eva Šimarová

Aleš Čapák

simarova.eva@zsms-turkmenska.cz

capak.ales@zsms-turkmenska.cz

II.

Jana Stasiková

Stasikova.jana@zsms-turkmenska.cz

III.

Bc. Jana Škorňová

skornova.jana@zsms-turkmenska.cz

IV.

Bronislava Videcká

videcka.bronislava@zsms-turkmenska.cz

VI.

Ivana Proislová

proislova.ivana@zsms-turkmenska.cz

VII.

Hana Hromadová

hromadova.hana@zsms-turkmenska.cz

IX.

Lenka Horáková

horakova.lenka @zsms-turkmenska.cz

PŠJ

Bc. Ludmila Slavíková

slavikova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

1 ŠD ZŠP

Jana Stasiková

Stasikova.jana@zsms-turkmenska.cz

2 ŠD ZŠP

Bronislava Videcká

videcka.bronislava@zsms-turkmenska.cz

1 ŠD ZŠS

Petra Hrubá

hrubá.petra@zsms-turkmenska.cz

2 ŠD ZŠS

Kristýna Machalcová

machalcova.kristyna@zsms-turkmenska.cz

3 ŠD ZŠS

Jana Regmundová

Jaroslav Staněk

regmundova.jana@zsms-turkmenska.cz

stanek.jaroslav@zsms-turkmenska.cz

4 ŠD ZŠS

Eva Urubová

urubova.eva@zsms-turkmenska.cz

5 ŠD ZŠS

Pavlína Leskovjanová

leskovjanova.pavlina@zsms-turkmenska.cz

6 ŠD ZŠS

Martina Geržová

gerzova.martina@zsms-turkmenska.cz

    ŠK ZŠS

Aleš Čapák

capak.ales@zsms-turkmenska.cs

 

Provozní a správní zaměstnanci:

Zaměstnanec

Pracovní zařazení

Kontakt (správní zam.)

Iva Štecová

ekonomka školy, pokladní

ucetni@zsms-turkmenska.cz

Bc. Gabriela Libosvárová

ved. škol. jíd., admin. prac.

info@zsms-turkmenska.cz

Radomil Staněk

školník

 

Jana Třetinová

uklízečka

 

Božena Pukýšová

uklízečka

 

Dagmar Kostárová

uklízečka, pradlena

 

Božena Hrnčiříková

uklízečka

 

Marie Pernická

hlavní kuchařka

 

Jana Válková

kuchařka

 

Jana Fraňová

pomocná kuchařka