Přehled tříd a zaměstnanců na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín ve školním roce 2022/2023

 

Třídy:

Třída

Počet

 ZŠ praktická (ZŠP)                                        

 7

 Mateřská škola speciální (MŠS)

 2

 Přípravný stupeň ZŠ speciální (0 R)

 1

 ZŠ speciální (ZŠS)

 4

 Rehabilitační třída ZŠ speciální (R)

 3

 Základní škola při NsP (ZŠ při NsP)

 1

 Mateřská škola při NsP (MŠ při NsP)

 1

 Školní družina (ŠD)

 8

 Školní klub (ŠK)

 1

 Celkem:

 28

 

Zaměstnanci v pracovních pozicích:

Zaměstnanci

Počet

Učitelé

26

Vychovatelé

 7

Asistenti pedagoga

25

Provozní a správní zaměstnanci

10

Celkem pracovních pozic

68

 

Třídní učitelé:

 Třída

Třídní učitel(ka)

Kontakt

 1MŠ speciální

 Petra Kovaldová

 Bc. Lenka Burdíková

 kovaldova.petra@zsms-turkmenska.cz

 burdikova.lenka@zsms-turkmenska.cz

 2MŠ speciální

 Bc. Machalová Pavla

 Viktorie Geržová

 machalova.pavla@zsms-turkmenska.cz

 geržova.viktorie@zsms-turkmenska.cz

 0 R

 Bc. Miroslava Krystyníková

 krystynikova.miroslava@zsms-turkmenska.cz

 1 R

 Mgr. Soňa Špitálská

 spitalska.sona@zsms-turkmenska.cz

 2 R

 Mgr. Martina Chovancová

 chovancova.martina@zsms-turkmenska.cz

 3R

 Mgr. Kamila Krajčová

 krajcova.kamila@zsms-turkmenska.cz

 1 S

 Mgr. Jitka Orságová

 orsagova.jitka@zsms-turkmenska.cz

 2 S

 Mgr. Petra Orságová

 orsagova.petra@zsms-turkmenska.cz

 3 S

 Mgr. Hana Růžičková

 ruzickova.hana@zsms-turkmenska.cz

 4 S

 Mgr. Petra Merhautová

 merhautova.petra@zsms-turkmenska.cz

 ZŠ při NsP

 Mgr. Simona Dobiasová

 dobiasova.simona@zsms-turkmenska.cz

 MŠ při NsP

 Kovářová Karolína

 kovarova.karolina@zsms-turkmenska.cz

2., oddělení 1.

 Mgr. Pavla Andrýsková

 andryskova.pavla@zsms-turkmenska.cz

3., oddělení 2.

 Mgr. Vladimíra Seibertová

 seibertova.vladimira@zsms-turkmenska.cz

5., oddělení 4.

 PaedDr. Iva Surovčáková

 (výchovná poradkyně)

 surovcakova.iva@zsms-turkmenska.cz

6.

 Mgr. Radka Třetinová

 tretinova.radka@zsms-turkmenska.cz

7.

 Mgr. Ivana Kahánková

 kahankova.ivana@zsms-turkmenska.cz

8.

 Ing. Milena Horsáková

 horsakova.milena@zsms-turkmenska.cz

9.

 Mgr. Hana Nováková

 novakova.hana@zsms-turkmenska.cz

 

Netřídní učitelé:

 čitel(ka)

 

Kontakt

 Mgr. Roman Třetina

 ředitel školy

 tretina.roman@zsms-turkmenska.cz

 Mgr. Věra Kvasnicová

 zástupkyně ředitele školy

 kvasnicova.vera@zsms-turkmenska.cz

 Mgr. Vlasta Kovářová

 zástupkyně ředitele školy

 kovarova.vlasta@zsms-turkmenska.cz

 Mgr. Petra Ševčíková

 učitelka

 sevcikova.petra@zsms-turkmenska.cz

 Mgr. Ivo Trunkát

 učitel

 trunkat.ivo@zsms-turkmenska.cz

 Bc. Lenka Burdíková

 učitelka

 burdikova.lenka@zsms-turkmenska.cz

 

Vychovatelky:

Třída

Vychovatelka

Kontakt

   1 ŠD ZŠP

 Hana Hromadová

 hromadova.hana@zsms-turkmenska.cz

   2 ŠD ZŠP

 Bc. Jana Škorňová

 skornova.jana@zsms-turkmenska.cz

   1 ŠD ZŠS

 Mgr. Eva Hrabovská

 hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

   2 ŠD ZŠS

 Lenka Janíčková

 janickova.lenka@zsms-turkmenska.cz

   3 ŠD ZŠS

 Bc. Soňa Fojtíková

 fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

   4 ŠD ZŠS

 Gabriela Fialová

 fialova.gabriela@zsms-turkmenska.cz

   5 ŠD ZŠS

 Karolína Kovářová

 kovarova.karolina@zsms-turkmenska.cz

   6 ŠD ZŠS

 Marie Šimková

 simkova.marie@zsms-turkmenska.cz

      ŠK ZŠS

 Bc. Ludmila Slavíková

 slavikova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

 

Asistenti pedagoga:

 Třída

Asistent

Kontakt

 1 MŠ speciální

 Kateřina Dančáková

 dancakova.katerina@zsms-turkmenska.cz

 2 MŠ speciální

 Kristina Fojtů

 fojtu.kristina@zsms-turkmenska.cz

 0 R

 Mgr. Eva Hrabovská

 hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

 1 R

 Kristýna Machalcová

 Lenka Janíčková

 machalcova.kristyna@zsms-turkmenska.cz

 janickova.lenka@zsms-turkmenska.cz

 2 R

 Eva Urubová

 Gabriela Fialová

 urubova.eva@zsms-turkmenska.cz

 fialova.gabriela@zsms-turkmenska.cz

 3 R

 Viktorie Geržová

 Eva Šimarová

 gerzova.viktorie@zsms-turkmenska.cz

 simarova.eva@zsms-turkmenska.cz

 1 S

 Jana Regmundová

 Jaroslav Staněk

 regmundova.jana@zsms-turkmenska.cz

 stanek.jaroslav@zsms-turkmenska.cz

 2 S

 Marie Šimková

 Martina Geržová

 simkova.marie@zsms-turkmenska.cz

 gerzova.martina@zsms-turkmenska.cz

 3 S

 Bc. Soňa Fojtíková

 Pavlína Leskovjanová

 fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

 leskovjanova.pavlina@zsms-turkmenska.cz

 4 S

 Bc. Ludmila Slavíková

 Aleš Čapák

 Ladislav Mikuš

 slavikova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

 capak.ales@zsms-turkmenska.cz

 mikus.ladislav@zsms-turkmenska.cz 

 2. třída

 Hana Hromadová

 hromadova.hana@zsms-turkmenska.cz

 3. třída

 Bc. Jana Škorňová

 skornova.jana@zsms-turkmenska.cz

 5. třída

 Ivana Proislová

 proislova.ivana@zsms-turkmenska.cz

 6. třída

 Lenka Horáková

 horáková.lenka@zsms-turkmenska.cz

 7. třída

 Erika Mollová

 mollova.erika@zsms-turkmenska.cz

 8. třída

 Bronislava Videcká

 videcka.bronislava @zsms-turkmenska.cz

 9. třída

 Dagmar Jakubcová

 jakubcova.dagmar@zsms-turkmenska.cz

 1 ŠD ZŠP

 Erika Mollová

 mollova.erika@zsms-turkmenska.cz

 2 ŠD ZŠP

 Ivana Proislová

 proislova.ivana@zsms-turkmenska.cz

 1 ŠD ZŠS

 Eva Šimarová

 simarova.eva@zsms-turkmenska.cz

 2 ŠD ZŠS

 Kristýna Machalcová

 machalcova.kristyna@zsms-turkmenska.cz

 3 ŠD ZŠS

 Jana Regmundová

 regmundova.jana@zsms-turkmenska.cz

 4 ŠD ZŠS

 Eva Urubová

 Ladislav Mikuš

 urubova.eva@zsms-turkmenska.cz

 mikus.ladislav@zsms-turkmenska.cz

 5 ŠD ZŠS

 Pavlína Leskovjanová

 Jaroslav Staněk

 leskovjanova.pavlina@zsms-turkmenska.cz

 stanek.jaroslav@zsms-turkmenska.cz

 6 ŠD ZŠS

 Martina Geržová

 gerzova.martina@zsms-turkmenska.cz

    ŠK ZŠS

 Aleš Čapák

 capak.ales@zsms-turkmenska.cs

 

Provozní a správní zaměstnanci:

Zaměstnanec

Pracovní zařazení

Kontakt (správní zam.)

 Iva Štecová

 ekonomka školy, pokladní

 ucetni@zsms-turkmenska.cz

 Bc. Gabriela Libosvárová

 ved. škol. jíd., admin. prac.

 info@zsms-turkmenska.cz

 Radomil Staněk

 školník

 

 Jana Třetinová

 uklízečka

 

 Božena Pukýšová

 uklízečka

 

 Dagmar Kostárová

 uklízečka, pradlena

 

 Božena Hrnčiříková

 uklízečka

 

 Marie Pernická

 hlavní kuchařka

 

 Barbora Marková

 kuchařka

 

 Jana Fraňová

 pomocná kuchařka