Přehled tříd a zaměstnanců na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín ve školním roce 2021/2022

 

Třídy:

Třída

Počet

ZŠ praktická (ZŠP)                                        

7

Mateřská škola speciální (MŠS)

2

Přípravný stupeň ZŠ speciální (0 R)

1

ZŠ speciální (ZŠS)

4

Rehabilitační třída ZŠ speciální (R)

2

Základní škola při NsP (ZŠ při NsP)

1

Mateřská škola při NsP (MŠ při NsP)

1

Školní družina (ŠD)

7

Školní klub (ŠK)

1

Praktická škola jednoletá (PŠJ)

1

Celkem:

27

 

Zaměstnanci v pracovních pozicích:

Zaměstnanci

Počet

Učitelé

26

Vychovatelé

 7

Asistenti pedagoga

26

Provozní a správní zaměstnanci

10

Celkem pracovních pozic

69

 

Třídní učitelé:

Třída

Třídní učitel(ka)

Kontakt

1MŠ speciální

Petra Kovaldová

Gabriela Fialová

kovaldova.petra@zsms-turkmenska.cz

fialova.gabriela@zsms-turkmenska.cz

2MŠ speciální

Bc. Machalová Pavla

Bc. Lenka Burdíková

machalova.pavla@zsms-turkmenska.cz

burdikova.lenka@zsms-turkmenska.cz

0 R

Bc. Miroslava Krystyníková

krystynikova.miroslava@zsms-turkmenska.cz

1 R

Mgr. Soňa Špitálská

spitalska.sona@zsms-turkmenska.cz

2 R

Mgr. Martina Chovancová

chovancova.martina@zsms-turkmenska.cz

1 S

Mgr. Jitka Orságová

orsagova.jitka@zsms-turkmenska.cz

2 S

Mgr. Petra Orságová

orsagova.petra@zsms-turkmenska.cz

3 S

Mgr. Hana Růžičková

ruzickova.hana@zsms-turkmenska.cz

4 S

Mgr. Kamila Krajčová

krajcova.kamila@zsms-turkmenska.cz

ZŠ při NsP

Mgr. Simona Dobiasová

dobiasova.simona@zsms-turkmenska.cz

MŠ při NsP

Kovářová Karolína

kovarova.karolina@zsms-turkmenska.cz

1.

Mgr. Pavla Andrýsková

andryskova.pavla@zsms-turkmenska.cz

2.

Mgr. Vladimíra Seibertová

seibertova.vladimira@zsms-turkmenska.cz

4., oddělení 3.

PaedDr. Iva Surovčáková

surovcakova.iva@zsms-turkmenska.cz

5.

Mgr. Radka Třetinová

tretinova.radka@zsms-turkmenska.cz

6.

Mgr. Ivana Kahánková

kahankova.ivana@zsms-turkmenska.cz

7.

Ing. Milena Horsáková

horsakova.milena@zsms-turkmenska.cz

9., oddělení 8.

Mgr. Hana Nováková

novakova.hana@zsms-turkmenska.cz

PŠJ

Mgr. Petra Merhautová

merhautova.petra@zsms-turkmenska.cz

 

Netřídní učitelé:

Učitel(ka)

 

Kontakt

Mgr. Roman Třetina

ředitel školy

tretina.roman@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Věra Kvasnicová

zástupkyně 

ředitele školy

kvasnicova.vera@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Vlasta Kovářová

zástupkyně 

ředitele školy

kovarova.vlasta@zsms-turkmenska.cz

PaedDr. Iva Surovčáková

výchovná poradkyně, TU 4. třídy

surovcakova.iva@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Petra Ševčíková

učitelka

sevcikova.petra@zsms-turkmenska.cz

Mgr. Ivo Trunkát

učitel

trunkat.ivo@zsms-turkmenska.cz

 

Vychovatelky:

Třída

Vychovatelka

Kontakt

   1 ŠD ZŠP

Hana Hromadová

hromadova.hana@zsms-turkmenska.cz

   2 ŠD ZŠP

Bc. Jana Škorňová

skornova.jana@zsms-turkmenska.cz

   1 ŠD ZŠS

Mgr. Eva Hrabovská

hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

   2 ŠD ZŠS

Bc. Helena Nedbálková

nedbalkova.helena@zsms-turkmenska.cz

   3 ŠD ZŠS

Bc. Soňa Fojtíková

fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

   4 ŠD ZŠS

Bc. Ilona Šnobeltová

snobeltova.ilona@zsms-turkmenska.cz

   5 ŠD ZŠS

Karolína Kovářová

kovarova.karolina@zsms-turkmenska.cz

      ŠK ZŠS

Bc. Ludmila Slavíková

slavikova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

 

Asistenti pedagoga:

Třída

Asistent

Kontakt

1 MŠ speciální

Kateřina Dančáková

dancakova.katerina@zsms-turkmenska.cz

2 MŠ speciální

Kristina Fojtů

fojtu.kristina@zsms-turkmenska.cz

 

0 R

Mgr. Eva Hrabovská

Eva Šimarová

hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

simarova.eva@zsms-turkmenska.cz

1 R

Kristýna Machalcová

Bc. Helena Nedbálková

machalcova.kristyna@zsms-turkmenska.cz

nedbalkova.helena@zsms-turkmenska.cz

2 R

Eva Urubová

Gabriela Fialová

urubova.eva@zsms-turkmenska.cz

fialova.gabriela@zsms-turkmenska.cz

1 S

Jana Regmundová

Jaroslav Staněk

regmundova.jana@zsms-turkmenska.cz

stanek.jaroslav@zsms-turkmenska.cz

2 S

Bc. Ludmila Slavíková

Lenka Horáková

slavikova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

horakova.lenka@zsms-turkmenska.cz

3 S

Bc. Soňa Fojtíková

Pavlína Leskovjanová

fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

leskovjanova.pavlina@zsms-turkmenska.cz

4 S

Čeněk Koudela

Daniela Valchářová

Viktorie Geržová

Ilona Šnobeltová

koudela.cenek@zsms-turkmenska.cz

valcharova.daniela@zsms-turkmenska.cz

gerzova.viktorie@zsms-turkmenska.cz

snobeltova.ilona@zsms-turkmenska.cz 

1. třída

Bc. Lenka Burdíková

burdikova.lenka@zsms-turkmenska.cz

2. třída

Bc. Jana Škorňová

skornova.jana@zsms-turkmenska.cz

4. třída

Ivana Proislová

proislova.ivana@zsms-turkmenska.cz

5. třída

Hana Hromadová

hromadova.hana@zsms-turkmenska.cz

6. třída

Erika Mollová

mollova.erika@zsms-turkmenska.cz

7. třída

Dagmar Jakubcová

jakubcova.dagmar@zsms-turkmenska.cz

9. třída

Bronislava Videcká

videcka.bronislava@zsms-turkmenska.cz

Praktická škola jednoletá

Aleš Čapák

Daniela Valchářová

capak.ales@zsms-turkmenska.cz

valcharova.daniela@zsms-turkmenska.cz

1 ŠD ZŠP

Erika Mollová

mollova.erika@zsms-turkmenska.cz

2 ŠD ZŠP

Ivana Proislová

proislova.ivana@zsms-turkmenska.cz

1 ŠD ZŠS

Eva Šimarová

simarova.eva@zsms-turkmenska.cz

2 ŠD ZŠS

Kristýna Machalcová

machalcova.kristyna@zsms-turkmenska.cz

3 ŠD ZŠS

Jana Regmundová

regmundova.jana@zsms-turkmenska.cz

4 ŠD ZŠS

Eva Urubová

Jaroslav Staněk

urubova.eva@zsms-turkmenska.cz

stanek.jaroslav@zsms-turkmenska.cz

5 ŠD ZŠS

Pavlína Leskovjanová

Čeněk Koudela

leskovjanova.pavlina@zsms-turkmenska.cz

koudela.cenek@zsms-turkmenska.cz

    ŠK ZŠS

Lenka Horáková

horakova.lenka@zsms-turkmenska.cs

 

Provozní a správní zaměstnanci:

Zaměstnanec

Pracovní zařazení

Kontakt (správní zam.)

Iva Štecová

ekonomka školy, pokladní

ucetni@zsms-turkmenska.cz

Bc. Gabriela Libosvárová

vedoucí školní jídelny, admin. pracovnice

info@zsms-turkmenska.cz

Radomil Staněk

školník

 

Jana Třetinová

uklízečka

 

Božena Kretíková

uklízečka

 

Dagmar Kostárová

uklízečka, pradlena

 

Božena Hrnčiříková

uklízečka, pomocná kuchařka

 

Marie Pernická

hlavní kuchařka

 

Jana Válková

kuchařka