Přehled zaměstnanců na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín ve školním roce 2017/2018

Třídní učitelé:

MŠ spec.    - pí uč.  Bc. Miroslava Krystyníková

R 0            - pí uč   Mgr. Špitálská Soňa

R 1            - pí uč.  Mgr. Chovancová Martina

R 2            - pí uč.  Mgr. Růžičková Hana

 
S 1            - pí uč.  Mgr. Orságová Jitka
S 2            - pí uč.  Mgr. Szabová Klaudia
S 3            - pí uč.  Mgr. Šuláková Radka
S 4            - pí uč.  Mgr. Kahánková Ivana

1. tř.                         - pí uč.  Mgr. Spitzerová Ludmila 
2. tř.                         - pí uč  Mgr. Andrýsková Pavla
4. tř.                         - pí.uč. Mgr. Ševčíková Petra
5. tř. oddělení 3.tř.     - pí uč.  Mgr. Kvasnicová Věra
7. tř. oddělení 6.tř.     - pí.uč.  Mgr. Nováková Hana
8. tř.                         - pí.uč.  Mgr. Třetinová Radka  
9. tř.                         - pí uč.  Mgr. Trunkát Ivo

Praktická škola jednoletá - pí uč. Mgr. Merhautová Petra
  
ZŠ při NsP                 - pí uč.  Mgr. Simona Dobiasová
MŠ při NsP                - pí uč.  Bc. Mikulíková Ivana


Netřídní učitelé:  
    pí ředitelka Mgr. Šimková Dagmar
    p zást.  Mgr. Třetina Roman
    pí zást. Mgr. Kovářová Vlasta
    
    pí uč. Ing. Horsáková Milena – VP 
    pí uč. Paedr. Surovčáková Iva

           

Vychovatelky:

    pí. vych.   Bc. Škorňová Jana – ZŠP
    pí. vych.  Bc. Mikulíková Iva  - ZŠ

    pí. vych.  Bc. Šuláková Lenka

    pí. vych   Bc. Slavíková Ludmila – ZŠS
    pí. vych.  Bc. Fojtíková Soňa– ZŠS
    pí  vych.  Bc. Nedbálková Helena - ZŠS
    pí  vych.  Mgr. Hrabovská Eva – ZŠS

 

Asistenti učitele soc. znevýhodnění
 
     sl. Hromadová Hana
     pí Mollová Erika
     pí Videcká Bronislava – 4. třída
    pí Bc. Šuláková Lenka - 1. třída
     p Petr Plachý
             
Asistenti učitele zdrav. znevýhodnění

     pí  Machalcová Kristýna – třída R0
     sl   Batová Ivana – třída S3
     sl. Dědková Níkola – MŠ spec.
     pí  Šimarová Eva – třída S2
     pí  Mikešová Valerie – MŠ spec.
     pí  Bc. Slavíková Ludmila – třída S4
     pí  Mgr. Hrabovská Eva – třída R2
     pí  Fojtíková Soňa- třída R1
     p   Čapák Aleš – PŠJ
     p   Staněk Jaroslav – třída S1
     pí  Fojtů Kristýna - třída S2

    pí Zubíčková Jana - třída S1

    pí Horáková Lenka - třída S2

     pí Urubová Eva -třída R1

     pí Dančáková Kateřina – třída R2

     pí Bc. Nedbálková Helena – třída R0
     pí Tkadlecová Kateřina – třída S3, S4

             

Správní zaměstnanci:

školník: pan Staněk Radomil
pan  Kandrač Roman  – pomocný dělník – dotace ÚP
uklid: paní  Juřicová Vladimíra 
         paní  Kostárová Dagmar
         paní Mizerová Jana
           


Pracovnice školní kuchyně:

   vedoucí stravování:  pí  Bechná Naděžda 
   hlavní kuchařka:      pí. Pernická Marie 
   pomocná kuchařka: pí. Válková Jana 
                                pí  Konůpková Marcela


Ekonomka školy:    pí Štecová Iva

Administrativa:       pí Burdíková Lenka