Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Vsetín

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Vsetín je určená hospitalizovaným dětem a jejím hlavním úkolem je pomocí vzdělávacích a herních aktivit usnadnit adaptaci dítěte ve zdravotnickém zařízení, odvést pozornost od nemoci a tím pozitivně ovlivnit zdravotní stav dítěte. K dispozici máme širokou škálu moderních pomůcek, včetně Ipadů, kvalitních knih, didaktických hraček a výtvarného materiálu. Předškolní děti využívají krásně zařízenou hernu. S dětmi pracujeme skupinově i individuálně, dle aktuálního zdravotního stavu a doporučení lékařů. Dětem chystáme zábavu dle věku a zájmu i na odpoledne, aby i v naší nepřítomnosti trávily čas smysluplně. Veškeré tyto aktivity jsou prevencí projevů syndromu hospitalismu.

Mgr. Simona Dobiásová 

Aktuality

Ze Zpravodaje Nemocnice Vsetín a.s. číslo 5 / 2018.

Ze Zpravodaje Nemocnice Vsetín a.s. číslo 5 / 2018.
S novým školním rokem začala již tradičně rovněž výuka základní a mateřské školy při Vsetínské nemocnici. Hospitalizované děti se vzdělávají s moderními výukovými pomůckami, jejich výtvarné práce se umísťují v nejrůznějších soutěžích či zdobí oddělení. „Škola při dětském oddělení je určená...

Poděkování

Poděkování
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín srdečně děkuje „Nadaci Synot“, senátora Ivo Valenty, za udělení nadačního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na didaktické pomůcky. Pro základní školu při nemocnici jsme zakoupily multilicenci výukového programu „Umíme česky“ a „Umíme matiku“....

Druhé místo ve výtvarné soutěži

Druhé místo ve výtvarné soutěži
Základní škola při Fakultní nemocnici v Hradci Králové vyhlásila 1. ročník výtvarné soutěže škol při nemocnicích. Téma pro letošní rok byl "Nemocniční zajíček". Na samotnou tvorbu jsme měli čtyři dny. Zrovna řádila chřipková epidemie a všechny děti musely ležet v postýlkách. Podařilo se nám...