ZŠ PRAKTICKÁ

Výtvarná soutěž Národního parku Podyjí

Výtvarná soutěž Národního parku Podyjí
Každoročně se na jaře zúčastňujeme výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“. I tento školní rok jsme to zvládli. Ještě před uzavřením škol malovali a kreslili žáci třetí a páté třídy. Odeslali jsme do Znojma,  na Správu Národního parku Podyjí 12 povedených prací s motivy přírody a budeme...

Další velký úspěch v Bojkovicích.

Další velký úspěch v Bojkovicích.
Na konci ledna 2021 jsme poslali do 2. ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže pro Zlínský a Trenčianský kraj v Bojkovicích 13 obrázků na téma ,,Doba covidová“. Nejvíc se porotcům líbil výkres Filipa Tuleje z 5.třídy. Tato práce byla dokonce vytištěna na pozadí diplomů tohoto ročnku!...

Masopust ve 3. třídě

Masopust ve 3. třídě
„Pojďte děti k nám do spížky, zaděláme na koblížky“ i taková říkadla si naši předkové o masopustu říkali. S žáky jsme této lidové tradici věnovali celé vyučování, jelikož nemůžeme v současné době navštěvovat muzea s lektorskými programy zaměřenými na zvyky a tradice. Nezapomněli...

Výtvarná soutěž „Když je třeba pomoci“

Výtvarná soutěž „Když je třeba pomoci“
I když protiepidemická opatření zavřela spoustu kulturních akcí a představení, výtvarné soutěže různorodých témat naštěstí nic neomezilo. Pro nás ve třídě je to velká motivace, jelikož se potkáváme ve škole denně a můžeme se společně těšit na další tvoření. Památník Terezín vyhlásil výtvarnou a...

POSLALI JSME OBRÁZKY DO SOUTĚŽE ,,DOBA COVIDOVÁ“

POSLALI JSME OBRÁZKY DO SOUTĚŽE ,,DOBA COVIDOVÁ“
text a foto k akci zde: POSLALI JSME OBRÁZKY DO SOUTĚŽE ,,DOBA COVIDOVÁ“

Výtvarná soutěž Romano suno

Výtvarná soutěž Romano suno
Literární a výtvarná soutěž Romano suno je od roku 1997 každoročně vyhlašována pro děti základních, středních škol a dětských domovů. Naše škola se této soutěže úspěšně účastní již mnoho let. Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce. Romano suno znamená romský sen a našemu žákovi Štefanu...

Projektový den: Nebezpečí závislosti

Projektový den:  Nebezpečí závislosti
Dne 3. 12. 2020 proběhl v 7. třídě projektový den na téma „Nebezpečí závislosti“.  Žáci 7. třídy se hravou formou seznámili s nebezpečím závislosti na alkoholu. Projektový den byl rozdělen do dvou částí, kde v první části žáci shlédli film „Abstinent“, kde bylo ukázáno, jak mladý...

Mikuláš

Mikuláš
text a foto k akci najdete zde: Mikuláš

Mikulášské vyučování ve 3. třídě

Mikulášské vyučování ve 3. třídě
V pátek dne 04.12.2020 jsme si s žáky udělali netradiční vyučování. Žáci si donesli mikulášské ozdoby do vlasů i s paní učitelkou a paní asistentkou. Celé vyučování se neslo v duchu Mikuláše. S touto tématikou žáci pracovali ve všech předmětech, měli k nim i pracovní...

Úspěch v krajském kole výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí"

Úspěch v krajském kole výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí"
text a foto k akci najdete zde: Úspěch v krajském kole výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí"