SPOLEK RODIČŮ

 
 
 
 
 
 
Spolek podporuje žáky školy nejen ve vzdělávání, ale i v mimoškolních aktivitách a terapiích. 
viz:
 
ZŠ praktická 
 
ZŠ speciální
 
MŠ speciální a Praktická škola jednoletá