SPOLEK RODIČŮ

 
 
 
 
 
 
 
Spolek podporuje žáky školy nejen ve vzdělávání, ale i v mimoškolních aktivitách a terapiích.