Hasík

Hasík

V letošním školním roce pokračuje spolupráce s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a to besedami s názvem „Hasík“. První beseda byla uskutečněna 26. 9. 2017 se žáky druhé třídy.

Pomocí programu interaktivní tabule žáci poznali co všechno je náplní práce hasičů. Dozvěděli se, co může způsobit požár a s čím si nesmějí nikdy hrát. Jak mají postupovat při přivolání pomoci. Prakticky si s paní Ing. Annou Hubovou vyzkoušeli, jak probíhá telefonický rozhovor s dispečinkem. Děti byly aktivní, s chutí odpovídaly na otázky a projevovali o danou tématiku velký zájem. Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Tř. uč. Mgr. Pavla Andrýsková