Poděkování

Poděkování

Touto cestou bych ráda poděkovala všem rodičům, přátelům a všem ostatním lidičkám, kteří se aktivně zapojili do sbírání vršků pro naše děti ze speciální školy. Díky Vaší pomoci jsme obdrželi za odevzdání vršků částku 3.000,-Kč. Tato částka poslouží k zakoupení rehabilitačních, kompenzačních, komunikačních a výukových pomůcek, potřebných k všestrannému rozvoji našich dětí. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Za rodiče žáků speciální školy Sylvie Žlebková