„Požární ochrana očima dětí a mládeže“

„Požární ochrana očima dětí a mládeže“

Každoročně se zúčastňujeme literární a výtvarné soutěže, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tento již 49. ročník byl na téma „Hasiči a komíny“. S velkým zaujetím malovali a kreslili žáci školy praktické i speciální. Vybrali jsme 9 nejhezčích obrázků a osobně je předali na SH ČMS Vsetín. A teď už budeme jen netrpělivě čekat, zda uspějeme v okresním, krajském nebo dokonce v celostátním kole této soutěže, což se nám podařilo už několikrát.

Mgr. Ivana Kahánková