Požární ochrana očima dětí

Požární ochrana očima dětí

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Vsetíně, vyhlásilo výtvarnou soutěž na velmi závažné téma, jako je ochrana lidí, přírody a majetku proti ničivému živlu – ohni. Záslužná práce hasičů profesionálních i dobrovolných je nedílnou součástí integrovaného systému ochrany obyvatelstva. Výtvarná soutěž je dobrou prevencí. Při kreslení námětu si děti uvědomily, že hasiči pomáhají nejen při hašení ohně, ale i při povodních nebo při odchytu zaběhnuté zvěře. Po pečlivé motivaci jsme se pustili do díla a úsilí se nám zúročilo. Tři nejstarší děvčata ze speciální školy získala první tři ceny v okresním kole a jedno děvče dokonce 1. místo v kole krajském. Jsou to: Dominika Videcká, Lucie Surá a Pavlína Jaklová. Slavnostní vyhodnocení soutěže se konalo 18.06.2013 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Pěkný program a hodnotné ceny nás velmi potěšily.

Mgr. Vlasta Březovská