Archiv článků

Zápis žáků do 1. třídy

19.03.2019 10:29
Podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/ 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění se koná ve dnech 3.4.2019 a 4.4.2019 od 8.00 hod. do 14.30 hod. na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín zápis žáků do 1....

Vážení rodiče

21.06.2018 17:45
s blížícím se závěrem školního roku 2017/2018 Vám chci všem jménem celého pedagogického sboru a vedení školy velmi poděkovat za spolupráci a vstřícnost v průběhu celého školního roku a za pochopení náročné situace v závěru roku spojené s přípravou budovy školy na rozsáhlé...

Zasedání školské rady

17.01.2018 09:54
Ředitelství školy oznamuje, že na den 16.01.2018 svolala ředitelka školy první zasedání nově zvolené školské rady, kde byla zvolena předsedkyně školské rady paní PaedDr. Iva Surovčáková. Dalšími členy školské rady jsou zvoleni: -          za...

Prezidentské Volby

08.01.2018 13:58
Vážení rodiče, v pátek 12. 01. 2018 se na naší škole uskuteční 1. kolo prezidentských voleb. Výuka bude z tohoto důvodu zkrácena. ZŠ speciální a 1. stupeň ZŠ praktické půjdou na oběd v 11 15, 2. stupeň ZŠ praktické v 11 45. Provoz škoních družin a školního klubu je zrušen. Děti si prosím vyzvedněte...

Vánoční prázdniny

21.12.2017 08:46
Ředitelství ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín oznamuje všem rodičům a strávníkům školy, že od 23.12.2017 začínají vánoční prázdniny, které končí 02. 01. 2018. Výuka i školní stravování bude opět zahájeno ve středu 03. 01. 2018. Všem rodičům i žákům školy přejeme krásné prožití vánočních svátků a v novém roce...

Ředitelské volno

13.11.2017 12:55
Ředitelství ZŠ,MŠ a PŠ Vsetín, oznamuje všem rodičům a strávníkům, že ve čtvrtek dne 16.11.2017 nepoteče voda z důvodu opravy vodovodního řádu v sídlišti Ohrada. V pátek 17. 11. následuje státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. Výuka bude pokračovat od pondělí 20. 11....

Pozvánka

02.11.2017 16:09
Vážení rodiče, v rámci projektu „Šablony“ jsme pro Vás připravili sérii zajímavých setkání s odborníky z oblasti speciálně pedagogické, právní, zdravotnické či jiné. První setkání se uskuteční v úterý  7.11.2017 v 8.00hod. v jídelně školy. Téma: Základní...

Podzimní prázdniny

25.10.2017 08:13
Ve čtvrtek 26. 10 a v pátek 27. 10. se konají podzimní prázdniny. Jejich příjemné prožití přeje Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy

Volby 2017

16.10.2017 09:17
V pátek 20. 10. se na naší škole uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z tohoto důvodu mají všichni žáci zkrácené vyučování na čtyři vyučovací hodiny. Speciální škola a první stupeň ZŠ praktické odchází na oběd v 11.30, druhý stupeň ve 12.00. Školní družiny jsou zrušeny. Mgr. Dagmar...

Pátek 29. 9.

20.09.2017 05:47
Na pátek 29. 9. 2017 nebude vyhlášeno ředitelské volno . Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy