„Pojďte s námi do Betléma“

„Pojďte s námi do Betléma“

V pondělí 11.12.2023 žáci speciální školy navštívili betlém v Horní Lidči. Betlém k nám promlouval řečí místního kraje, potěšil nás pěkným nasvícením a pohyblivými figurkami. Bylo zde k vidění více než sto dvacet kopií architektonických skvostů československého pomezí a téměř tři sta dřevěných postaviček. Díky této návštěvě máme pěkný zážitek a naladil nás na vánoční atmosféru.

Inovativní vzdělávání „Pojďte s námi do Betléma“– návštěva betléma v Horní Lidči, dne 11. 12. 2023, které proběhlo v rámci projektu “Šablony 2022”, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Mgr. Petra Ševčíková