„Požární ochrana očima dětí“

„Požární ochrana očima dětí“

Jako každý rok, tak i letos se naše škola zúčastnila výtvarné soutěže pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tuto akci organizuje Ústřední odborná rada prevence SH ČMS, prostřednictvím Okresních a Krajských odborných rad prevence SH ČMS ve spolupráci s příslušnou odbornou radou mládeže. Do letošního již padesátého kola jsme odeslali 11 krásných obrázků žáků 4., 6. a 9.třídy školy praktické a jedné třídy školy speciální. Pravidelně míváme v této soutěži úspěch, jak v kole okresním a krajském, tak i v celostátním, kde se naši žáci umístili dokonce na prvních místech. Snad bude i tento ročník pro nás úspěšný!

Mgr. Ivana Kahánková