„ROBOHRÁTKY“ v Masarykově veřejné knihovně

„ROBOHRÁTKY“ v Masarykově veřejné knihovně

Ve středu 17. 1. 2024 jsme navštívili se žáky 2. třídy v Masarykově veřejné knihovně lektorský program s názvem „ROBOHRÁTKY“.  V loňském školním roce se žáci seznámili s roboty „BEE-BOT“ formou společných her. Letos již pracovali samostatně s roboty s názvem „OZOBOT“.  Paní knihovnice měla připraveno spoustu pracovních listů, ve kterých si žáci procvičili znalost barev, přesnost u práce, ale především logické uvažování. Žáci byli velmi šikovní, bylo znát, že je práce baví.

Třídní učitelka Mgr: Pavla Andrýsková