„Společnými silami stavíme mosty“

„Společnými silami stavíme mosty“

- to bylo tématem v pátek 15. 3. 2024, kdy se setkali rodiče v Auxiliu s paní Bc. Jitkou Gagulákovou. Ta jim nastínila, jak je raná péče pro rodiče nenahraditelná a nezbytná, a to z důvodu zajištění včasné a dostupné péče. K rodinám, které mají postižené dítě nebo potřebují podporu, se díky rané péči dostávají odborné informace, jak s dítětem pracovat, a nabízí se jim velmi potřebná pomoc pro jejich děti, a to hned po narození.

Odbornice maminkám podrobně nastínila funkci rané péče ve spolupráci s naší školou, která navazuje v MŠ na jejich práci a podporu. Dotazy byly nejprve kladeny ze strany p.Gargulákové, až opadl ostych maminek, pak také z jejich strany.

Tímto děkujeme paní Gargulákové za její milý, vtřícný přístup a za cenné rady, které rodičům dávala a maminkám za jejich čas, který si pro toto setkání udělaly.

Akce byla realizována v rámci inovativního vzdělávání, odborně zaměřené tematické setkávání rodičů

„ Společnými silami stavíme mosty“ z projektu „ Šablony 2022“, byla hrazena z OP JAK a spolufinancována EU.

Mgr. Vlasta Kovářová