6. třída na přednášce u hasičů

6. třída na přednášce u hasičů

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 jsme navštívili Hasičský záchranný sbor ve Vsetíně. V úvodu byli žáci tázáni, kde všude hasiči zasahují, co všechno musí umět a zvládat. Následovalo seznámení s výstrojí, která obsahuje zásahový oděv, přilbu, obuv, rukavice, ale také si žáci mohli vyzkoušet, kolik váží kyslíková láhev s maskou. V další části hasiči žákům ukázali zásahové vozy, co všechno musí při výjezdu mít s sebou, kolik, co váží a jak se používá. Všechny přístroje mají své místo, jelikož se hasiči na směnách střídají a musí mít ve všem pořádek a řád. Toto bylo pro žáky velkou inspirací, aby se o své pomůcky a věci také svědomitě starali. Na závěr se žáci zajímali, jak se hasiči udržují v kondici a proč se vlastně pro toto povolání rozhodli. Děkujeme za zajímavé a přínosné setkání a těšíme se na další.

Mgr. Lenka Burdíková