6. třída v Zrnku

6. třída v Zrnku

Příjemné dopoledne 7. 5. 2024 jsme si se žáky 6. třídy užili v doprovodu hudby v místním Zrnku - nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Společně s lektorkou, rozvíjeli žáci při hrách na netradiční hudební nástroje, hudební cítění a rytmus. Všichni společně v pravidelném rytmu tleskali, luskali prsty a dupali. Poslouchali  a vnímali jsme úžasnou rozmanitou hudbu spojenou různými emocemi. Ze Zrnka jsme odcházeli s úsměvem na tváři, neboť hudba nás všechny příjemně pozitivně naladila.

Za kolektiv 6. třídy Bc. Jana Škorňová