Adventní čas v Masarykově knihovně

Adventní čas v Masarykově knihovně

Venku nám napadl první sníh, to bylo radosti. A s prvním sněhem nám začala doba radostného očekávání a příprav na Vánoce – advent. S žáky 1. a 2. třídy jsme 8. prosince 2021 navštívili Masarykovu knihovnu. Paní knihovnice si pro žáky připravila vánoční příběh o andělíčcích, kteří spěchali do Betléma. V tomto příběhu měl každý andělíček různé charakterové vlastnosti a žáci měli za úkol popsat, co je správné a naopak, jak by se člověk neměl chovat. Žáci aktivně naslouchali, nebáli se přihlásit a říct ostatním svůj názor. Za odměnu žáci zhlédli vánoční pohádku a vybarvili si omalovánky s motivy andílků. Těšíme se na další návštěvu knihovny v lednu, vždy je to pro nás všechny zážitek.

Kolektiv 1. a 2. tříd