„Adventní čas“

„Adventní čas“

Doba adventu se nezadržitelně blíží a proto se dne 23. 11. 2021 uskutečnil ve 4. třídě projektový den „Adventní čas“, který měl žáky seznámit s tímto pojmem a tradicemi, které se k adventu vážou. Projektový den probíhal v rámci Šablon 2020 a trval od 8.00 do 11.40 hodin. Žáci vytvořili krásné výtvarné práce s tematikou adventu, kterými jsme vyzdobili třídu. Pak se žáci přesunuli do pracovny Pv a společně jsme vyrobili velký adventní věnec z přírodních materiálů. Rukodělná práce žáky velmi bavila, adventní věnec se povedl a poslouží k výzdobě třídy.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

PaedDr. Iva Surovčáková, třídní učitelka 4. třídy