“Adventní tvoření”

“Adventní tvoření”

Období adventu vypuklo v plné síle, a proto jsme se v 5. třídě rozhodli uspořádat dne 28. 11. 2022 projektový den s názvem “Adventní tvoření”. Projektový den měl za úkol seznámit žáky s pojmem advent a s tradicemi, které se k němu vážou. Jedním ze symbolů adventu je adventní věnec a ten si žáci nakreslili, krásně vybarvili a ozdobili. Výtvarnými pracemi jsme vyzdobili třídu. Žáci se pak přesunuli do odborné učebny pracovní výchovy a vyrobili si vánoční svícen z přírodních materiálů. Rukodělná práce žáky velmi bavila  a jejím výsledkem byly krásné vánoční lucerničky.

Akce byla hrazena z projektu “Šablony 2020” financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

PaedDr. Iva Surovčáková, třídní učitelka 5. třídy