Aktivity školního klubu v 1. pololetí

Aktivity školního klubu v 1. pololetí

Vysvědčení už je na stole a my rekapitulujeme práci školního klubu. Věnujeme se různorodým aktivitám – výtvarné, pracovní, hudební činnosti, vaření, tělesné výchově, procházkám, projektům mimo školu…

Už teď se těšíme, co nového nás čeká v příštím pololetí.

Bc. Ludmila Slavíková