Balónkové kouzlení s Danielem Tarabou

Balónkové kouzlení s Danielem Tarabou

V úterý 22.září 2020 se tělocvična naší speciální školy proměnila v žonglérský a balónkový ráj. Ptáte se, jak je to možné…? Jednoduše….za vítal mezi nás všemi milovaný a obdivovaný pohádkář Daniel Taraba. Opět dokázal vykouzlit úsměvy na tvářích, rozzářit kukadla a vytvořit nespočet zvířátek, autíček a květinek z nafukovacích balónků. Bylo to k nevíře, že lítali dokonce i talíře….žonglérské vystoupení rozesmálo všechny diváky.

A protože úsměv sluší každému bez rozdílu věku…..těšíme se malí i velcí na další kouzelné dopoledne sT arabou. Představení bylo hrazeno z třídních fondů.                             

Mgr. Martina Chovancová