Barevné kamínky

Barevné kamínky

jsou novou aktivitou, kterou jsme spolu s kolegyní Soňou Špitálskou připravily pro všechny žáky naší školy. V dětském domečku na školním dvoře jsou přichystány různé úkoly namalované na kamenech. Po celý květen a červen si tak mohou vyučující se svými žáky zpestřit výuku a užít si teplé počasí. Zopakovat si probrané učivo nebo se naučit něco nového hravou formou.

Prostřednictvím 10 úkolů si žáci procvičí:

- rozumové schopnosti a řeč

- sluchové a zrakové vnímání

- předmatematické a matematické představy

- předčtenářské a čtenářské dovednosti

- koordinaci ruky a oka

- orientaci v prostoru a čase

- nadřazené pojmy: ovoce x zelenina, zvířata, dopravní prostředky, roční období a jejich charakteristické znaky

Pokyny k úkolům jsou vizualizovány, aby jim rozuměli i nečtenáři. Vizualizaci využíváme v naší škole u dětí s různými druhy postižení, které nejsou schopny se běžnými metodami naučit číst. Vizualizace je součástí strukturovaného učení, která dětem nejen s autismem přináší informace ve vizuální (zrakové) podobě. Přejeme zábavné učení a krásné počasí.

Mgr. Jitka Orságová