Beseda BESIP

Beseda BESIP

V pátek dne 14. 4. 2023 se žáci 3. – 6. třídy zúčastnili besedy panem Patíkem z Besipu na téma bezpečnost na silnicích a v autě. Žáci byli seznámení s pravidly bezpečnosti chodců a cyklistů a také s tím, jak se mají chovat v silničním provozu. Žáci si vyprávěli o tom, jaké je správné chování v autě, co všechno by měli dodržovat za jízdy atd. Dalším tématem bylo, jak se chovají cyklisté na silnici, po jaké straně silnice by měli jezdit, jaká je povinná výbava cyklisty a zda je důležité, aby ji měli.                                           Nakonec přišli na řadu chodci, co mají dodržovat a že je vhodné a správné nosit reflexní prvky. Celá beseda žáky velice bavila, hodně se zapojovali do diskuse a nakonec byli za aktivitu odměněni dárky, které se jim velice líbily. Taktéž děkujeme panu Patíkovi, který žáky zaujal a seznámil je s problematikou silničního provozu.

Inovativní vzdělávání beseda „Bezpečnost na silnicích a v autě“  dne 14. 4. 2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“ bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Za kolektiv dětí 3. – 5. třídy Mgr. Hana Nováková