Beseda k volbě povolání

Beseda k volbě povolání

Ve čtvrtek 30. září proběhla na naší škole beseda k volbě povolání. Besedy se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku, tedy žáci, kteří v letošním školním roce budou končit povinnou školní docházku a budou se rozhodovat kam dál…

Besedu vedla paní Mgr. Renata Dorňáková, pracovnice IPS Úřadu práce ve Vsetíně. Žákům se dostalo množství informací o přijímacím řízení na střední školy, o druzích středních škol, které by byly vhodné pro naše žáky, informace k vyplňování přihlášky na střední školu a mnoho dalších. Beseda byla zpestřena testy, které se týkaly osobních zájmů, obecných schopností a vlastností.

Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací, slyšeli, jak je důležité se dále vzdělávat a zapojit se do aktivního pracovního života. Beseda se žákům líbila, při testech se žáci dozvěděli zajímavé informace o svých silných a slabých stránkách a tím beseda snad napomohla při rozhodování kam dál…

PaedDr. Iva Surovčáková, výchovná poradkyně