Beseda Policie ČR

Beseda Policie ČR

Dne 27.4.20222 se žáci 5. ročníku zúčastnili besedy s mluvčím Policie ČR. Děvčata a chlapci byli seznámeni, s ohledem na jejich věk, se zásadami a ochranou jejich osobních údajů, bezpečnou komunikací na internetu, s autorskými právy při pořizování fotek a videí z mobilních zařízení a jejich následném přeposílání a zveřejňování na sociálních sítích a internetu, také se seznámili s pravidly silničního provozu pří jízdě na kole a kolečkových bruslích, o distribuci a požívání tabákových výrobků a alkoholu a trestní odpovědnosti za porušení těchto pravidel. Žáci se zapojovali do diskuze, sami mají mnoho zkušeností s přeposíláním fotek, s pasívním kouřením, s požitím alkoholických nápojů na rodinných oslavách, jízdě na kole bez ochranných pomůcek, či popíjení většího množství energetických drinků před vyučováním. Jsem ráda, že žáci v této třídě teorii znali, leč zážitky vypovídaly spíše o jejich nedodržování, což se budeme společnými silami a dalšími besedami pokusit změnit. Beseda se uskutečnila v rám ci prvence kriminality.

Za přednášku velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Za žáky 5. třídy Mgr. Radka Třetinová