Beseda s Městskou policií Vsetín 2

Beseda s Městskou policií Vsetín 2

V pátek 30. 9. 2022 mezi žáky 7. třídy zavítal pracovník Městské policie ČR Vsetín, aby jim objasnil a dopodrobna vysvětlil základní pojmy, které se týkaly tématu „Trestně právní odpovědnost mládeže“.

Pod tímto tématem si můžeme vybavit různé otázky a to např. jakou mají mladiství zodpovědnost a jakou zodpovědnost za ně mají jejich rodiče. Žáci se také dozvěděli, že přestupků je více než trestných činů, kdy je čin veden jako přestupek a kdy jako trestný čin.

Policista vysvětlil žákům, proč se mohou při policejní kontrole fotit OP. Současně je seznámil s možností zneužití občanského průkazu (bankovní půjčky). Na téma alkohol, kouření a drogy se rozvinula hromadná diskuse. Žáky zaujalo vysvětlení škodlivosti žvýkacího tabáku a energy drinků. Přednášející všem ukázal test na drogy a poté odpovídal na další zvídavé otázky. Děti toto povídání velice bavilo a i po odchodu policisty pokračovali v diskusi a výměně názorů.

Děkujeme panu Kutějovi z Městské policie Vsetín za skvělou a poučnou besedu.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Hana Nováková, školní metodik prevence