Beseda s Městskou policií Vsetín 3

Beseda s Městskou policií Vsetín 3

Dne 5. 10. 2022 proběhla v 5. třídě v rámci programu prevence kriminality beseda s Městskou policií Vsetín. Beseda byla zaměřena na témata právní povinnosti mládeže, dodržování pravidel občanského soužití a dodržování pořádku. Příslušníci městské policie seznámili žáky s rozdíly mezi městskou a státní policií, jaká je náplň jejich práce, jakou mají výzbroj atd. Žáci byli poučeni, že musí dodržovat pořádek, že se musí řídit návštěvními řády na koupalištích, hřištích, bazénech. V další části besedy se hovořilo o nevhodnosti používání mobilních telefonů ve škole, že se nesmí pořizovat záznamy a zveřejňovat je na internetu. Žáky beseda velmi bavila, zapojili se do diskuze, odpovídali na otázky.

Zpracovala: PaedDr. Iva Surovčáková