Beseda s Městskou policií Vsetín

Beseda s Městskou policií Vsetín

Ve středu dne 08. 11. 2023 se žáci 6. třídy zúčastnili besedy s Městskou policií Vsetín na téma: Pravidla bezpečného chování. Žákům bylo vysvětleno, že všechna veřejná prostranství určená ke hře či odpočinku mají své návštěvní řády. Žáci byli tázáni, zda si těchto pravidel někdy všimli a přečetli si je. Policisté vysvětlili, proč se například nesmí v parcích přenášet lavičky anebo si pouštět v reprobednách hlasitou hudbu. Někteří z žáků se přiznali, že hudbu v parku skutečně z reprobeden pouští. Žáci se policistů ptali, jakou výzbroj musí denně ve službě nosit. Pan policista ochotně popsal a ukázal všechny donucovací prostředky, které policisté nosí. Nakonec si celá třída zopakovala důležitá telefonní čísla IZS a také, jaký je postup při poskytování první pomoci. Všechny informace byly pro třídu nejen zajímavé, ale zejména poučné, třída byla aktivní, diskuze byla živá a plná zajímavých názorů a zkušeností. Děkujeme za tuto besedu a těšíme se na další setkání.

Mgr. Lenka Burdíková