Beseda s Městskou policií Vsetín

Beseda s Městskou policií Vsetín

Dne 5. 12. 2017 se 3. a 5. ročník Základní školy praktické zúčastnil besedy s Městskou policií Vsetín. Žáci se ve dvouhodinové besedě seznámili s mnoha pro ně velmi užitečnými informacemi. Nejprve diskutovali o negativních účincích drog, o tom, jaký vliv má na člověka kouření, alkohol a užívání drog. Připomněli si rovněž zákaz hazardních her ve škole nebo od kdy se děti mohou samy pohybovat po silnicích. Dozvěděli se, jak se zachovat při nálezu cenných věcí nebo dokladů, komu zavolat, kam je odevzdat. Pak se diskuze zaměřila na problematiku kyberšikany – od kdy může mít osoba profil na facebooku, jaká jsou pravidla bezpečnosti na internetu. Žáky rovněž zajímalo, jak reagovat na pozvání cizích lidí, jak se chovat, komu o tom říct. Na závěr se dozvěděli, proč nepatří dětem do rukou pyrotechnika a od kdy ji mohou sami kupovat. Všechny dotazy byly žákům zodpovězeny a 3. a 5. ročník se již nyní těší na další setkání se zástupci Městské policie Vsetín.

třídní učitelka 5. třídy, Mgr. Věra Kvasnicová