Beseda s Městskou policií Vsetín

Beseda s Městskou policií Vsetín

V úterý 3. 12. 2019 navštívil naši školu ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín pracovník Městské policie Vsetín. Besedy se účastnili žáci 5. třídy spolu s žáky třídy 4S. Přednášející dětem v krátkosti představil náplň své práce a práce svých kolegů a následně se podrobně věnoval tématu drobných krádeží ve velkých obchodech, které provádí právě děti ve věku podobném účastníkům besedy. Žáci se seznámili s postupem policie po zadržení pachatele, zjišťování jeho totožnosti a důsledků, kterým posléze čelí jejich rodiče. Asi velkým překvapení pro děti byla informace, že dítě do 15 let sice není trestně odpovědné, ale veškeré důsledky jeho provinění nesou jeho rodiče.

Druhým blokem přednášky byl význam občanského průkazu, který musí mít každý občan po dovršení 15. roku. Podrobně bylo vysvětleno nebezpečí, které číhá v případě zapůjčení OP jiné osobě nebo ztrátou OP a nenahlášením této skutečnosti na policii. Všechny informace byly pro žáky velmi přínosné.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Ing. Horsáková Milena