Beseda s Městskou policií Vsetín

Beseda s Městskou policií Vsetín

Dne 6. 10. 2021 se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili v rámci prevence kriminality besedy s Městskou policií Vsetín.

Příslušníci policie si pro žáky připravili prezentaci, v níž žáky seznámili s poznávacími prvky městské policie, jaké má uniformy, znaky, auta, pravomoci apod. Žáci byli poučeni, jak mají správně volat na krizová čísla, aby nedošlo k jejich zneužití, jak se mají správně zachovat při nálezu cizích dokladů nebo cizí peněženky, co mají dělat v některých krizových situacích.

Beseda byla velmi poučná a zajímavá, žáci se často zapojovali do diskuze.

Zpracovala: PaedDr. Iva Surovčáková, výchovná poradkyně