Beseda s městskou policií

Beseda s městskou policií

V úterý dne 17. 5. 2022 mezi žáky sedmého ročníku zavítali opět po delší době pracovníci Městské policie Vsetín, aby jim objasnili a dopodrobna vysvětlili základní pojmy, které se týkaly tématu „Zásady slušného chování a trestní zodpovědnost“.

Beseda začala tím, kolik mají žáci let a zda někdo z nich má už občanský průkaz. Žáci měli vysvětlit, k čemu jim občanský průkaz slouží a jak se používá. Když na tyto otázky odpověděli, dostali se k tématu slušného chování a trestní odpovědnosti. Žáci se dozvěděli, že trestní odpovědnost mládeže je od 15 let, každý za svůj čin si nese následek a může dostat trest. Pokud ale nemají 15 let a myslí si, že nenesou za své činy žádné následky, tak jsou na omylu, i tyto děti nesou následky a hlavně  rodiče, kteří mají za ně zodpovědnost. Žáci se také dozvěděli, co má na starost Policie ČR a co OSPOD. Co se ale nejvíce řešilo v této třídě, bylo chování žáků, které neodpovídá zásadám slušného chování. Bylo jim řečeno, jak se mají chovat nejen ve škole, ale i na veřejnosti a také, jak se mají chovat k dospělým lidem, že používat vulgarismy není zrovna na místě. Nakonec byli žáci opět poučeni o tom, že zásady slušného chování by si měli odnést už z rodiny, ve které žijí, jak se mají chovat ke kamarádům, učitelům a lidem kolem sebe. Žáci měli mnoho dotazů, na které dostali odpovědi, jež jim pomohou zlepšit chování.

Děkujeme pánům z Městské policie Vsetín za skvělou a poučnou besedu.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Hana Nováková školní metodik prevence