Beseda s Policií ČR – Bezpečnost silničního provozu

Beseda s Policií ČR – Bezpečnost silničního provozu

V úterý dne 24. 01. 2023 se žáci 5. třídy zúčastnili besedy s Policií ČR na téma bezpečnost silničního provozu. Žáci byli seznámeni s pravidly bezpečnosti chodců a cyklistů, jak se mají v provozu chovat. Každý z žáků měl prostor vyjádřit svůj názor a zkušenost, jak se dopravují do školy, zda vlastní jízdní kolo, koloběžku a kolečkové brusle. Pan policista se také ptal na vhodné chování v dopravních prostředcích, kde a jak můžeme přecházet přes koleje. Žáci si zopakovali důležitá telefonní čísla. Celá třída byla aktivní, všichni se zaujetím diskutovali o všech probíraných tématech a zaslouží si pochvalu. Taktéž pan policista, který žáky zaujal a vtáhl do problematiky silničního provozu. Děkujeme.

Kolektiv 5. třídy