Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

28. 3. 2018 proběhla v 5. třídě v rámci primární prevence proti kriminalitě beseda s preventistou a tiskovým mluvčím Územního odboru Vsetín por. Bc. Vladislavem Malcharczikem. Tématem besedy bylo správné chování dětí mezi lidmi, ve škole i na internetu. Pan poručík se žáky prodiskutoval, co to znamená, když je někdo zloděj, jak se správně chovat na veřejnosti a především s jakými problémy a nebezpečími se mohou setkat na internetu a sociálních sítích.  Poté následovala živá diskuze, ve které žáci kladli dotazy k dané problematice, případně nás seznámili s vlastními zkušenostmi v této oblasti. Beseda byla pro žáky velmi zajímavá a přínosná, doufáme, že bude následovat brzy její pokračování.

Mgr. Hana Nováková