Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

V úterý 29. 3. 2022 mezi žáky druhého ročníku zavítal tiskový mluvčí – preventista Policie ČR – KŘP Zlínského kraje, aby dětem objasnil a podrobněji vysvětlil základní pojmy, které se týkaly tématu „Seznámení s profesí  policie“.

Žáci se dozvěděli, jak  a podle čeho se pozná policista a co má ve své kompetenci. Dozvěděli se také, k čemu jim slouží zbraně a jak jsou nebezpečné. Pan policista také žákům sdělil, že u policie jsou i zvířátka a žáci je měli hádat. Nakonec byli žáci vyzkoušeni, zda znají všechna telefonní čísla, jak na záchrannou službu, tak na policii a hasiče. Vyzkoušeli si také situaci, kdy se někomu něco stalo a on musel volat policii, hasiče nebo záchrannou službu, jak by se v telefonu představil a zda zná i svoji adresu, aby k němu přijely záchranné složky včas.

Žáci měli mnoho dotazů, na které dostali odpovědi.

Děkujeme por. Bc. Vladislavu Malcharczikovi za skvělou a přínosnou besedu.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Hana Nováková, školní metodik prevence