Beseda s policií v 9. třídě.

Beseda s policií  v  9. třídě.

V úterý  3. 10.  se dostavil za žáky 8. a 9. třídy  příslušník městské policie, aby všem opětovně připomněl základní pravidla slušného chování mladistvých. Dvě vyučovací hodiny probíhala rušná diskuse na téma právní a trestné odpovědnosti občanů.  Policista hovořil především o ochraně veřejného pořádku, dodržování pravidel nočního klidu a chování na veřejných prostranstvích, jako jsou dětská hřiště, nádraží, městský park a koupaliště. V neposlední řadě se velmi důrazně věnoval otázce užívání návykových látek  a upozornil žáky na všechny problémy s tím spojené.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Ivana Kahánková