Beseda s policií v 9.třídě

Beseda s policií v 9.třídě

Na povídání s příslušníkem PČR Vsetín se žáci pokaždé těší a vždy proběhne velmi živá diskuse na aktuální témata. Tentokrát se velmi konkrétně probírala trestná odpovědnost mládeže za drobné krádeže, neodevzdání nalezeného osobního majetku občanů, chování ke starším a slabším jedincům. Tuto problematiku žáci velmi dobře znají, ale některé věci je potřeba stále opakovat. Následně je policista seznámil s novinkami v dopravě, které platí od 1. 1. 2024. Například povinné ručení u koloběžek, které mají téměř všichni chlapci. Beseda byla velmi živá, žáci měli hodně otázek a bylo vidět, že všichni chápou závažnost probíraných témat. 

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Ivana Kahánková