Beseda s policií

Beseda s policií

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 naši školu opět navštívil příslušník Městské policie Vsetín, aby žákům připomenul práva a povinnosti občana České republiky. Kromě třídy SIV se besedy zúčastnili i žáci 5. třídy. Tentokrát se z besedy stala velmi živá diskuse na téma násilí, agresivita, rušení nočního klidu, nevhodné chování na veřejnost i ve škole, trestní zodpovědnost mladistvých, atd. Přestože se tyto besedy pravidelně opakují, žáci mají stále velmi zkreslené představy o svých povinnostech a o dodržování pravidel ve společnosti. Prevence kriminality mládeže má na naší škole své pravidelné místo a určitě i výsledky.

Mgr. Ivana Kahánková