BESEDA S POLICIÍ

BESEDA S POLICIÍ

V úterý 14. 5. 2024 zavítal do 6. třídy na hodinovou besedu „ O nebezpečí omamných a psychotropních látek“ příslušník PČR. Při zajímavém povídání přiblížil policista problematiku legálních a nelegálních drog, vysvětlil rozdíl mezi přestupkem a trestným činem při jejich držení a ukázal žákům, jak se provádí test na drogy a jak nebezpečný vliv na lidský organismus má užívání omamných látek.  Zároveň byli poučeni, jaký postih následuje i při jejich držení a distribuci. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze, beseda se jim velmi líbila a těší se na další setkání.

Beseda proběhla v rámci preventivního programu školy.

Bc. Jana Škorňová a Ivana Proislová