Beseda s policií.

Beseda s policií.

V rámci prevence kriminality proběhla dne 18. 2. 2019 další z besed se zástupci městské policie. Beseda byla zaměřena na aktuální problémy mladistvých ve Vsetíně. 

V 1. části besedy se žáci měli možnost seznámit s podmínkami nákupu, riziky a dodržováním pravidel použití zábavné pyrotechniky. Policie zdůraznila, že jejich nerespektování může způsobovat popáleniny, ohrožovat zrak a sluch a především zraňovat horní končetiny mnohdy vedoucí až k amputacím. Beseda také zdůraznila právní následky používání pyrotechniky od rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství až po poškozování cizí věci a porušování občanského soužití.  

Ve 2. části besedy se zástupci policie věnovali bezpečnému používání facebooku a dalších sociálních sítí. Zdůraznili nejčastější rizika užívání a poukázali na to,  že citlivé údaje mohou být různým způsobem zneužívány k verbálním útokům, vyhrožování, vydírání, ke zveřejňování ponižujících fotografií a videí. Dále upozornili žáky na nebezpečí častého hraní her na PC, které mnohdy zobrazují násilí, což může vést až ke ztrátě vnímání reality. Od toho se pak odvíjí závadové chování a možná trestná činnost. 

Beseda se tentokrát setkala s nebývale velkým zájmem našich žáků a množství dotazů ukázalo, že situace v našem městě jim není lhostejná. 

Mgr. Ivo Trunkát