Beseda se Státní policií ČR společně ve 2. a 3. třídě

Beseda se Státní policií ČR společně ve 2. a 3. třídě

Dne 31. 1. 2024 mezi žáky druhého a třetího ročníku zavítali pracovníci Státní policie Vsetín. Názornými ukázkami žáky seznámili se základními znaky policie, jak se mají chovat a co dělat, aby se nedostali do nebezpečí. Nejvíce děti zaujalo předvedení a vyzkoušení vybavení policistů. Beseda byla velmi zajímavá, děti byly aktivní a měly na policisty spoustu otázek.

Program se uskutečnil v rámci prevence.

Zpracovala: třídní učitelka 2. třídy Mgr. Andrýsková