Beseda v knihovně

Beseda v knihovně

Dne 20. 3. 2023 jsme se žáky 9. třídy využili nabídky Masarykovy veřejné knihovny pro školy. Vybrali jsme si téma „FAKE NEWS“, které bylo zaměřeno na svět médií a internetu, jež jsou všude kolem nás. Pod vedením paní knihovnice si žáci uvědomili spoustu věcí, že například není dobré všechno sdílet na internetu, i když jsou dennodenně na to upozorňováni. Ukázala žákům příklad na filmu, který jim pustila, že ne vše, co je na internetu nebo v novinách, je pravda. Taktéž jim ukázala, kde mohou získat informace, že to není jen internet, ale i televize, rozhlas nebo noviny. Žáci měli porovnat, jaký je rozdíl mezi novinami a internetem. Žákům se výklad líbil, a tak jsme přislíbili další akci, na kterou se těšíme a knihovně děkujeme.

Inovativní vzdělávání beseda „FAKE NEWS“ dne 20. 3. 2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“ bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Za kolektiv 9. třídy Mgr. Hana Nováková